Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Anbud på oppsetting av en vegg i bindingsverk

Hvor mye skal du som tømrer ta betalt for å sette opp en vegg?
Stendere, sviller og losholter i bindingsverksvegg. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du er tømrer og er med på en anbudskonkurranse der du skal gi pris på å sette opp en vegg i bindingsverk. Målene på veggen og andre detaljer finner du på sida "Å bygge vegg i bindingsverk".

Relatert innhold

Oppgave 1

Det skal monteres skråavstiving på den lengste delen av veggen, se filmen på sida "Å bygge vegg i bindingsverk". Hvor lang blir skråavstivinga?

Tips til oppgaven

Bruk pytagorassetningen.

Løsningsforslag

Den lengste veggen har målene 2 500 mm bortover og 2 400 mm oppover. Skråavstivinga blir derfor hypotenusen i en rettvinklet trekant med sider 2 500 og 2 400 mm. Lengden på skråavstivinga blir:

2 5002+2 4002 mm=3 466 mm

Oppgave 2

Du skal bruke et regneark til å regne ut anbudsprisen på veggen. Du bruker avansemetoden til å regne ut prisen. Vi tar ikke med kostnader til festemateriell som spiker og skruer i første omgang.

Hva skal/bør inndataområdet i regnearket inneholde?

Løsningsforslag

Inndataområdet i regnearket skal inneholde

 • dimensjonene på veggen
 • meterprisen på de ulike trematerialene
 • en prosentsats for svinn/kapp
 • timeprisen for tømrerarbeid
 • satsen for merverdiavgift
 • avansen i prosent

Oppgave 3

Lag et regneark der du regner på hvor mye du skal ta for å sette opp veggen. Regnearket skal inneholde

 • utregning av materialforbruk inkludert svinn/kapp
 • kostnadene for selve arbeidet (vi antar at det er 7 timers arbeid å sette opp denne veggen)
 • sum kostnader
 • 75 prosent avanse
 • pris uten merverdiavgift
 • utregning av merverdiavgiften
 • pris med merverdiavgift = anbudspris

Til skråavstivinga brukes dimensjonen 16 x 98 mm. Finn meterpriser på materialene på nettet. Alternativt kan du bruke at skråavstivinga koster 12 kr/m, og at stenderverket koster 19 kr/m. Det kan være lurt å regne om materialprisene til kroner per mm. (Hvorfor?)

Lag ditt eget regneark, eller bruk oppsettet i regnearket nedenfor. I dette regnearket skal du fylle ut de gule feltene med regnearkformler eller tall.

Filer

Fasit

Anbudsprisen blir 11 010,98 kroner inkludert merverdiavgift. Se ferdig utfylt regneark nederst på sida.

Oppgave 4

Hva blir den gjennomsnittlige prisen per kvadratmeter ferdig oppsatt vegg?

Oppgave 5

Bruk resultatet i forrige oppgave til raskt å finne ut hva du skal ta for å sette opp bindingsverksveggen (uten tak og gulv) til en bod som måler 3 x 6 meter?

Oppgave 6

Tømrerlønna går opp med 5 prosent. Hvordan påvirker det anbudet i oppgave 3 og den gjennomsnittlige prisen per kvadratmeter i oppgave 4?

Oppgave 7

Prisen på trelast går opp 15 prosent. Hvordan påvirker det anbudet i oppgave 3 og den gjennomsnittlige prisen per kvadratmeter i oppgave 4?

Oppgave 8

Nevn andre ting som kan påvirke prisen på anbudet.

Oppgave 9

Hva må avansen være for at anbudsprisen i oppgave 3 blir omtrent 12 270 kroner inkludert merverdiavgift?

Oppgave 10

Gjør et anslag på hvor mange skruer du trenger til veggen i oppgave 3. Finn prisen på skruer, legg dette inn i regnearket, og finn ut om du bør ta med skruene i anbudsprisen.

Filer

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 24.09.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud