Hopp til innhold

Fagstoff

Bidragskalkyle – dekningsbidrag

Stine er salgssjef og medeier i en liten IT-bedrift som selger datamaskiner til bedriftskunder. Stine bruker vanligvis bidragskalkyle når hun skal beregne priser.
Datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Stine bruker bidragskalkyle

Vi skal nå se på et eksempel på hvordan Stine beregner IT-bedriftens utsalgspriser. Kundene deres er bedrifter, og i bedriftsmarkedet er det vanlig å oppgi priser uten merverdiavgift når man lager tilbud og sammenligner priser mellom ulike leverandører. Når vi som privatkunder studerer vareutvalget i butikkhyllene, er prisene vanligvis oppgitt med merverdiavgift.

Nå har Stine fått en henvendelse fra en nyetablert bedrift som ønsker å kjøpe 30 PC-er av henne. De har gitt henne nøyaktige spesifikasjoner og bedt om et pristilbud.

Stine må vurdere tre ting når hun skal fastsette prisen:

  1. Hvor mye er markedet villig til å betale for dette produktet?
  2. Hvilken pris tar konkurrentene for dette produktet?
  3. Kan jeg oppnå fortjeneste ved salg av dette produktet?

Stine prøver først å undersøke hvor mye bedriften er villig til å betale. Deretter sjekker hun hva konkurrentene selger tilsvarende PC-er for. På bakgrunn av disse undersøkelsene kommer hun fram til at 7 000 kroner kan være en grei pris. Det er litt under konkurrentenes pris, og derfor tror hun at bedriften blir fornøyd.

Men før hun skriver pristilbudet, må Stine sjekke om det er økonomisk forsvarlig å selge til denne prisen. Vil bedriften hennes tjene penger på å selge PC-ene til 7 000 kroner stykket?

For å finne ut av det setter Stine opp en bidragskalkyle, som beregner dekningsbidraget. Dekningsbidraget viser hvor mye bedriften sitter igjen med når de variable kostnadene er trukket fra.

Variable kostnader

Stine må først finne de variable kostnadene. Hun finner at innkjøpsprisen per PC levert i Oslo er 4 890 kroner. Frakt fra Oslo til Stines lager koster 4 200 kroner for hele partiet.

Variable kostnader

Inntakskost per PC

Innkjøpspris per PC

4 890 kr

+ frakt per PC, 4 200 kr : 30

140 kr

= inntakskost

5 030 kr

Variable kostnader er de kostnadene som varierer etter hvor mye vi selger, salgsvolumet. For en handelsbedrift vil det være inntakskosten for produktene.

Dekningsbidrag

Stine regner seg deretter fram til at hver PC vil gi henne et dekningsbidrag på 1 970 kroner, som vil bidra til å dekke bedriftens faste kostnader og fortjeneste.

Bidragskalkyle per enhet

Dekningsbidrag

per enhet

Salgspris

7 000 kr

– variable kostnader

5 030 kr

= dekningsbidrag

1 970 kr

Stine setter også opp en kalkyle for hele ordren på 30 PC-er.

bidragskalkyle totalt

Dekningsbidrag

totalt

Total salgspris, 7 000 kr · 30

210 000 kr

– variable kostnader, 5 030 kr · 30

150 900 kr

= totalt dekningsbidrag

59 100 kr

Dekningsgrad

Salgsinntekten til bedriften er antall solgte produkter ganget med salgsprisen. For å finne ut hvor stor del av salgsinntekten som vil bidra til å dekke de faste kostnadene og fortjeneste, beregner Stine det som kalles dekningsgrad:

dekningsbidragsalgsinntekt·100 %=dekningsgrad

Dekningsgraden er hvor mange prosent dekningsbidraget er av salgsinntekten uten merverdiavgift.

Prøv selv!

Sett opp regnestykket for dekningsgraden i dette eksempelet.

Løsning

kr 1 970kr 7 000  100% = 28,14

Vanligvis tenker Stine at hun bør ha en dekningsgrad på minst 30 prosent. Dekningsgraden her er litt lavere. Hun bestemmer seg likevel for å levere et tilbud til bedriften, siden det er viktig å få nye kunder.

Diskusjonsoppgave

Finn likheter og forskjeller mellom avanse, bruttofortjeneste og dekningsbidrag.

Fagbegreper
Bidragskalkyle
er en kalkyle der vi bruker kalkyler som beregner dekningsbidraget for et produkt.
Dekningsbidraget
er hvor mange kroner av salgsinntektene som er igjen til å dekke faste kostnader og fortjeneste.
Dekningsgraden
er hvor stor prosent av salgsinntektene som er med på å dekke faste kostnader og fortjeneste.
Faste kostnader
er kostnader i bedriften som er uavhengige av salgsvolumet, slik som husleie og lønn.
Inntakskosten
er det det koster å kjøpe inn et produkt, for eksempel innkjøpspris og fraktkostnad.
Variable kostnader
er kostnadene som varierer med salgsvolumet, som inntakskosten for et produkt.
CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 21.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud