Hopp til innhold

Oppgave

Samsvarserklæring

Et siste dokument som må være på plass, er samsvarserklæring. Med dette dokumentet erklærer du at du har bygd anlegget i samsvar med gjeldende forskrifter og regler.

Dokumentasjon. Foto.

Dokumentasjon er også en del av jobben

Her kan du lese mer om hva en samsvarserklæring er.

Erklæring om samsvar skal alltid overleveres eier før installasjonen tas i bruk, i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12. For små jobber kan samsvarserklæringen sendes sammen med for eksempel faktura, men da ikke senere enn tre uker etter ferdigstillelse. Eier skal i henhold til § 13 i FEL oppbevare erklæringen i hele anleggets levetid. Installatør skal oppbevare en kopi i fem år.

Oppgave:

Fyll ut en samsvarserklæring som er tilpasset ditt anlegg.

Her følger eksempel på en samsvarserklæring:

Filer

Sist faglig oppdatert 03.12.2020
Skrevet av Steinar Olsen

Læringsressurser

Sluttkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs