Hopp til innhold

Fagstoff

Boligdokumentasjon

Boligdokumentasjon er viktig ved bygging av nye boliger og ved større vedlikehold, endringer eller reparasjoner. Det er et bevis på hva slags arbeid som er gjort, og hvem som har utført det. Men hva betyr dette for deg som fagarbeider?
Fru Justitia som holder en vekt. Illustrasjon av en lovparagraf i forgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ny avhendingslov

Fra 1. januar 2022 ble det innført en ny forskrift til avhendingslova for å sikre tryggere kjøp og salg av bolig. Dette har store konsekvenser for både den som eier, kjøper eller selger en bolig. Mens man tidligere kunne si at en bolig ble solgt "som den er", skal en bolig nå selges slik den er dokumentert. Finner en ny boligeier mangler som ikke er dokumentert, er det nå langt lettere å kreve erstatning, også på mindre mangler helt ned til 10 000 kroner.

For kjøperen er det nå først og fremst viktig å sette seg inn i boligens dokumentasjon før man kjøper den, og man er ikke lenger like avhengig av å inspisere selv eller få en bygningssakkyndig til å gå gjennom boligen først.

For den som eier en bolig, er det nå utrolig viktig at alt arbeid som blir utført i boligen, dokumenteres og er tilgjengelig ved boligsalg. All dokumentasjon skal utgjøre en del av salgsrapporten, sammen med tilstandsrapport og egenerklæring. Når en bygningssakkyndig gjennomgår en bolig, må hen sette seg inn i dokumentasjonsgrunnlaget. Mangler det for eksempel dokumentasjon på et oppusset bad, vil dette automatisk får dårligste tilstandsgrad, og boligens verdi kan synke betraktelig.

For en vanlig boligeier er den viktigste konsekvensen av den nye loven at man kontinuerlig sørger for å få dokumentert alt vedlikeholdsarbeid som blir utført i boligen, og samle dette i boligmappa. Jo mer som er dokumentert, jo tryggere er det for både eieren, selgeren og kjøperen av boligen.

Boligmappa

Rød sirkel med mappe. Boligmappas logo. Illustrasjon.

For å hjelpe eiere, selgere og kjøpere av boliger, og ikke minst håndverkere, ble Boligmappa.no lansert i et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Nelfo (bransjeforening for elektroinstallatører), Rørentreprenørene Norge og Elektroforeningen. Tanken bak er at man ved innlogging med BankID kan få tilgang til sin egen boligs nettside, der all boligdokumentasjon enkelt kan samles. En bedrift som utfører arbeid i en bolig, kan også automatisk laste opp dokumentasjon på arbeidet på nettsiden til boligen.

Krav til fagarbeideren

Det er ikke bare avhendingsloven som gjør at det stilles krav til dokumentasjon av det arbeidet som utføres.

Det stilles ulike krav til forskjellige typer arbeid og til forskjellige rom i boligen. Alt arbeid på byggets elektriske anlegg, og alt arbeid i våtrom, må dokumenteres, uavhengig av hvilken fagdisiplin som arbeider. Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom eller andre rom hvor vegger eller gulv jevnlig blir utsatt for vannsøl.

Hvorfor så strenge krav til våtrom?

Et utett våtrom kan føre til store og kostbare vannskader, som igjen kan føre til råte og mugg. Ofte er det utette gjennomføringer i gulv og vegger, eller manglende fall til sluk, som har skyld i vannskader fra våtrom.

Råteskader i en vegg som følge av fukt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alt arbeid på boligens elektriske installasjon, enten det er oppgradering eller utvidelse av eksisterende anlegg eller nytt elektrisk anlegg, skal dokumenteres og overrekkes kunden, gjerne i boligens boligmappe. Her er det krav til både risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring.

Med alle disse kravene til dokumentasjon forventes det både at du som fagarbeider vet hva som skal dokumenteres, og at du klarer å bruke verktøyene dette gjøres med. Fordi det å dokumentere er en så viktig del av jobben, kan det få konsekvenser både for deg og bedriften du arbeider i, hvis dette ikke gjøres. Det kan også påvirke kunden og eieren av bygget.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marius Weum Stick og Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 29.04.2022

Læringsressurser

Sluttkontroll