Hopp til innhold

Fagstoff

Isolasjonsmåling

Ved hjelp av isolasjonsmåling finner vi ut om den elektriske installasjonen inneholder jordfeil. Vi bruker en isolasjonsmåler og følger en fast prosedyre. Målingen er enklest å gjennomføre i fordelingsskapet.

Isolasjonsmåling (megging)

Vi isolasjonsmåler (megger) for å sjekke at det elektriske anlegget er «tett». For å forsikre oss om at det ikke er jordfeil i installasjonen, måler vi derfor isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og jord. Denne målingen er enklest å gjøre i fordelingsskapet.

Prosedyre

  • Slå av spenningen på anlegget.
  • Koble fra utstyr som inneholder elektroniske kretser. Slikt utstyr kan nemlig bli ødelagt av målingen.
  • Koble den svarte målepinnen (merket Earth) på PE jord-skinnen i fordelingsskapet, og la den stå der.
  • Koble den røde målepinnen (merket Line) til én og én fase. Slik gjør du til du har målt alle kursene.

Denne testen blir utført med en spenning på 500 V, og forskriftene sier at vi må ha minimum 1 Mohm for at anlegget skal være godkjent.

Man leser av verdien i dette displayet. Alle verdier over 1 Mohm er godkjent i vanlige kretser opp til 500 V.

Filer

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 29.06.2022

Læringsressurser

Sluttkontroll