Hopp til innhold

Fagstoff

Terminologi i elektrikerfaget

Terminologi er ord, uttrykk, begreper og definisjoner som brukes innenfor et fagområde. Her forklarer vi noen av dem vi bruker i elektrofaget, slik at du lettere kan forstå fagstoffet.
Elektriker som skrur i et sikringsskap i en privatbolig. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Referanseinstallasjonsmetode

Referanseinstallasjonsmetode er den måten du har brukt for å legge kabelen eller ledningene. Har du for eksempel lagt kabel utenpå vegg, har du trukket ledninger i rør inne i isolert vegg, eller kanskje du har lagt kabel i jord? Se tabell 52B i montørhåndboka for å se de forskjellige installasjonsmetodene vi har.

Belastningsstrøm (Ib)

Belastningsstrøm, Ib, er den strømmen som utstyret vi har, trekker. Dette regner du ut fra effekten som utstyret er påstemplet. Dersom du har en stikkontakt, er Ib den samme som sikringsstørrelsen.

Sikringsstørrelse (In)

Sikringsstørrelsen, In, velges ut fra hvor stor belastningsstrømmen er til utstyret eller hva som vil bli forventet forbruk.

Strømføringsevne (Iz)

Strømføringsevne er kabelens evne til å lede strøm uten at den blir varm og tar skade av overbelastning. Strømføringsevnen bestemmes av materialet i lederen (gull har best ledeevne, i kabler og ledninger brukes kobber eller aluminium), tverrsnittet på lederen, hvordan installasjonen er installert, og temperaturen.

Feilstrøm/overstrøm (IJ, I1, I2, I4 og I5)

Vi har flere forskjellige feilstrømmer i et elektrisk anlegg. Jordfeilstrøm er en strøm som går mellom fase og jordpotensial. Denne vil variere i størrelse etter hvilket fordelingssystem det er, og trafostørrelse i elektrisitetsverkets fordeling.

En annen feilstrøm kan være kortslutningsstrøm. Dette oppstår hvis fasene kommer i direkte berøring med hverandre. Da vil strømmen øke veldig.

CC BY-SASkrevet av Rodney Årnes.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Sluttkontroll