Hopp til innhold

Film og filmklipp

Kontinuitetsmåling

I denne ressursen kan du se en kort og grei instruksjonsfilm om hvordan du gjennomfører kontinuitetsmåling i anlegget du har koblet, på en forskriftsmessig måte.

I denne filmen demonstrerer elektrikeren hvordan han gjennomfører kontinuitetsmåling i et nykoblet anlegg.

Når vi foretar en kontinuitetsmåling, måler vi motstanden fra fordeling til alle jordingspunkter. Dette bør du gjøre med et måleinstrument som har en målestrøm på minimum 200 mA (0,2 A), slik at du kan oppdage eventuelle dårlige tilkoblinger eller brudd på jordledere.

En åpnet stikkontakt der jordlederen ikke er koblet til. Foto.

Her er årsaken til at det oppstod feil i kontinuitetsmålingen i filmen: Jordlederen er ikke skikkelig tilkoblet i stikkontakten.

Sist faglig oppdatert 25.09.2020
Skrevet av Bjørnar Mortensen Vik

Læringsressurser

Sluttkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs