Hopp til innhold

Biologi 1

  Celler

  Celler er byggesteinene i alt levende, fra enkle encellede organismer til mer komplekse organismer som oss mennesker. Kunnskap om celler er derfor helt sentralt i biologi. Her skal du få innsikt i mange av de fascinerende og livsviktige prosessene som foregår i og mellom cellene

  Celleregulering

  Cellene er avhengig av et stabilt indre miljø, og all transport inn og ut av cellen kontrolleres derfor nøye av cellemembranen. Celleregulering handler om de passive og aktive prosessene som foregår i samspillet mellom cellene og det ytre miljøet, og i kommunikasjon med andre celler.

  Læringsressurser

  Celleregulering