Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stop motion med membrantransport

Modeller er forenklinger av virkeligheten og et nyttig verktøy for å forstå sammenhenger på cellenivå. I denne oppgaven skal dere lage en modell som viser transport av ulike molekyler og ioner over cellemembranen. Gjør modellen deres levende ved å sette sammen bilder til en stop motion-animasjon.

Del 1. Forberedelser

 1. Arbeid sammen i par, og lag et tankekart eller små skisser som oppsummerer alt dere har lært om cellemembranen og membrantransport. Tenk på:

  • oppbygning

  • funksjon

  • transport

 2. Forklar forskjellen på passiv og aktiv membrantransport.

 3. Vi skiller gjerne mellom tre ulike mekanismer for membrantransport:

  • transport direkte gjennom cellemembranen

  • transport ved hjelp av proteiner

  • vesikkeltransport

  Forklar forskjellen på de tre transportmekanismene, og gi eksempler på molekyler eller ioner som blir transportert på denne måten.

Del 2. Lag modell

Lag en modell av cellemembranen som kan brukes til å illustrere ulike typer membrantransport.

Husk at en modell er en forenkling av virkeligheten. Dette gjør at alle modeller vil ha noen styrker og svakheter. Dere må derfor velge hva det er viktig å tydeliggjøre i modellen deres.

Forslag til modellmateriell
 • skrive eller tegne steg for steg

 • Lego

 • leire/plastilin

 • ulike perler/knapper

 • frukt/grønnsaker

 • godteri

 • ulike typer tørre matvarer som spagetti, pasta, linser, erter osv.

Modelltips

 • Start med å lage fosfolipid-molekyler for å bygge opp en modell av cellemembranen.

 • Sett inn ulike transportproteiner for passiv og aktiv transport.

 • Finn små gjenstander som kan illustrere ulike molekyler og ioner.
 • Siden modellen etterpå skal brukes til å lage en animasjon, er det en fordel om de ulike komponentene i modellen er flyttbare.
 • Illustrer ulike typer membrantransport.
 • Ta bilder underveis.

Del 3. Sett sammen en stop motion-animasjon

Bruk modellen dere har lagd, til å sette sammen en animasjonsfilm som viser transport av ulike molekyler og ioner over cellemembranen.

Start med å velge én mekanisme for membrantransport.

Ta bilder

Når du skal lage en stop motion-animasjon, setter du sammen mange stillbilder av noe som beveger seg litt for hvert bilde. Når du spiller av bildene raskt etter hverandre, ser det ut som om motivet beveger seg.

Fordel arbeidet slik at den ene tar bilder, og den andre flytter på de ulike elementene i modellen.

Opptakstips

 • Bruk stativ til mobil eller kamera. Stativene med muffer og klemmer på naturfagrommet egner seg veldig godt.

 • Finn et sted med godt lys.

 • Bruk manuelt fokus på kameraet. Zoom inn, og still fokuset.

 • Hold fingeren på utløserknappen, og dytt forsiktig med fingeren uten å ta den av knappen. Slik kan du unngå bevegelser i kameraet. Mange kameraer har også stemmestyrt utløser.

 • Bruk en ryddig og nøytral bakgrunn.

 • Skal du skrive eller tegne på ark, er det lurt å teipe det fast.

 • Ta mange bilder, gjerne hundre. Hvert bilde står bare i to ruter.

Sett sammen animasjonen

Når dere er ferdige med å ta bilder, legger dere dem i en mappe på enheten deres og åpner programmet dere skal bruke for å lage stop motion-filmen.

Sammensetting i Microsoft Bilder
 1. Åpne Bilder, og opprett en ny video (Ny video -> Nytt videoprosjekt).
 2. Legg bildene deres i prosjektbiblioteket.
 3. Plasser bildene i dreieboken (Plasser i dreieboken).
 4. Merk alle bildene.
 5. Klikk på Varighet, og skriv inn 0,2 sekunder (prøv deg fram med varigheten til bildene).
 6. Spill av filmen, og se om dere må gjøre justeringer.
 7. Legg til musikk, effekter og titler slik dere ønsker.
 8. Når dere er ferdige, går dere til Fullfør video og lagrer videoen.
Sammensetting i Adobe Premier
 1. Åpne programmet, og opprett et nytt prosjekt (File -> New project).
 2. Importer mappen med bildene dere har tatt (File -> Import).
 3. Merk alle bildene i prosjektmappen, høyreklikk, og velg Speed/duration. Velg 00:00:00:02. Da vil hvert bilde stå i to ruter.
 4. Velg det første bildet i prosjektmappen, høyreklikk, og velg New sequence from clip.

 5. Merk de øvrige bildene, og trekk dem inn i tidslinja (sekvensen).
 6. Spill av og test ut filmen.
 7. Gjør eventuelle justeringer, og legg inn musikk/effekter, titler og så videre.
 8. Når dere er ferdige, går dere til File -> Export -> Media, gir filen et navn og lagrer den i ønsket format, for eksempel .H264.
 9. Velg Export, og eksporter filen.

Del 4. Felles videovisning

Arranger en felles videovisning i klassen der alle viser fram animasjonene de har lagd. Bruk gjerne et evalueringsskjema der elevene kan evaluere hverandre.

 1. Forklarer modellene det som var formålet med oppgaven?

 2. Hva er bra med de ulike modellene?

 3. Hvilke forbedringer kan gjøres?

Relatert innhold

Kart og simuleringer er eksempler på modeller som er forenklinger av virkeligheten. Modellene har sine begrensninger og forteller bare deler av sannheten.

For å kunne opprettholde et stabilt indre miljø må cellene kontrollere og regulere all transport inn og ut. Her er cellemembranen helt sentral.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid, Thomas Bedin og Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 23.08.2021

Læringsressurser

Celleregulering