Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgaver – celleregulering

Her finner du varierte oppgaver om de passive og aktive prosessene som foregår mellom cellene og det ytre miljøet. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet.
Et protein festet til en membran. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

 1. Tegn og forklar oppbygningen av cellemembranen.

 2. Hvordan kan cellemembranen styre transport inn i og ut av cellen?

 3. Hvorfor har cellen behov for å transportere ulike stoffer gjennom cellemembranen?

Oppgave 2

 1. Hva menes med passiv og aktiv transport gjennom cellemembranen?

 2. Forklar hvordan ioner, fettløselige stoffer og vannløselige stoffer transporteres gjennom membranen.

Oppgave 3

Forklar hva som menes med disse begrepene:

partiklenes egenbevegelse – konsentrasjonsgradient – diffusjon – osmose – osmolaritet – ladningsgradient – membranpotensial

Oppgave 4

Beskriv hva som skjer når du tilsetter en sukkerbit i et glass med vann uten å røre. Hvilken prosess illustrerer dette eksempelet?

Oppgave 5

Vi skiller gjerne mellom tre ulike mekanismer for membrantransport:

 • direkte gjennom cellemembranen

 • ved hjelp av proteiner

 • vesikkeltransport

 1. Tegn og forklar de tre mekanismene for membrantransport.

 2. Hvilke av disse mekanismene krever aktiv transport? Hvorfor gjør de det?

 3. Gi eksempler på molekyler eller ioner som transporteres gjennom cellemembranen med hver av de tre mekanismene.

Oppgave 6

Hvordan transporteres vann over cellemembranen? Hvilken betydning har transport av vann for

 1. dyreceller?

 2. planteceller?

Oppgave 7

Forklar hvordan celler bruker ATP (adenosintrifosfat). Skriv reaksjonslikning, og forklar den kjemiske reaksjonen.

Oppgave 8

Det finnes ulike typer transportproteiner. Tegn og forklar forskjellen på disse transportproteinene:

ionekanal – bærerprotein – symport – antiport – ionepumpe – uniport

Oppgave 9

Bruk figuren nedenfor til å forklare to ulike muligheter for å transportere ioner gjennom cellemembranen ved hjelp av proteiner. Forklar forskjeller og likheter mellom de to transportproteinene.

Ionetransport over cellemembranen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 10

 1. Hvilke mekanismer bruker cellene for å opprettholde ionebalansen? Hvorfor er dette viktig for cellen?

 2. Forklar hvordan natrium–kalium-pumpa bidrar til å opprettholde en høy konsentrasjon av kalium inni og en høy konsentrasjon av natrium utenfor cellen. Hvorfor er denne reguleringen viktig for cellen?

 3. Nevn noen ytre faktorer som kan påvirke cellenes indre balanse, og forklar hvordan påvirkningen skjer.

Oppgave 11

I flercellede organismer samarbeider cellene med hverandre. Gi minst ett eksempel på hvordan celler kan kommunisere med hverandre. Hvordan foregår denne kommunikasjonen?

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 03.08.2021

Læringsressurser

Celleregulering