Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Finpussing

Siste runde med tekstarbeid handler om ørekontroll, rettskrivningssjekk og ryddig presentasjon. Her får du noen tips.

Ørekontroll

  • Les teksten din høyt. Da oppdager du fort om det er noe som skurrer eller ødelegger leseflyten.
  • Bruker du mange muntlige småord som “jo, liksom, kanskje, mulig”? Da bør du fjerne dem. I en skriftlig analyse skal språket være så faglig og presist som mulig – et for muntlig preg på teksten vil svekke dens troverdighet.

Sjekk sammensatte ord

Mange elever sliter med sammensatte ord, altså ord som består av to deler som skal skrives sammen, ikke stykkes opp. For mange såkalte særskrivings feil ødelegger lese flyten i teksten – ikke sant?

For å finne svar på om et ord skal skrives i to ord eller sammen, kan det være lurt å ta en tydelig pause mellom orda når du leser dem høyt. Høres det kunstig ut med en pause, er sannsynligheten stor for at ordet skal skrives i ett. Les gjennom teksten din og ta pauser – kanskje oppdager du noen særskrivingsfeil?

Sjekk oppsett og utseende

Den grafiske framstillinga er også viktig for inntrykket leseren får av teksten din. Se derfor på den med et kritisk blikk, eller vis den til en annen elev.

  • Ser teksten din ryddig ut?
  • Har du brukt skrifttype, skriftstørrelse og linjeavstand som oppgava ber om? På eksamen er det Times New Roman, skriftstørrelse 12 punkt og linjeavstand 1,5 som er standard.
  • Har du huska å gi overskrifta di en litt større skriftstørrelse?
  • Hva med markering av nytt avsnitt? Et nytt avsnitt skal markeres med ei hel blank linje.
CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 02.06.2019

Læringsressurser

Å skrive romananalyse