Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk av forteller og synsvinkel

Skal du som leser få komme tett inn på en eller flere av personene i romanen? Eller skal du holdes litt på avstand? Hva nøyaktig skal du få vite om personene? Hvem skal du få størst sympati for? Det er forfatteren som bestemmer dette, gjennom valg av forteller og synsvinkel.
Bella Swan og Edward Cullen i en scene fra filmen "Twilight". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nå skal du se på fortelleteknikken i den romanen du har valgt. Les først i romanen din i nye 20 minutter, så kan du gå i gang.

Oppdrag 1: Fagbegreper

Når du skal beskrive bruken av forteller og synsvinkel i romanen din, trenger du igjen noen fagbegreper. Du må vite hva vi mener med

 • førstepersonsfortelling
 • tredjepersonsfortelling
 • personal forteller
 • autoral forteller
 • intern (indre) synsvinkel
 • ekstern (ytre) synsvinkel
 • skiftende synsvinkel

Skriv ned korte forklaringer på begrepene og ta vare på det du har skrevet. Hvis du trenger å friske opp fagbegrepene, kan du lese litt om dem:

Relatert innhold

Oppdrag 2: Forteller og synsvinkel i romanen din

Beskriv bruken av forteller og synsvinkel i romanen du leser.

 • Blir historien fortalt i første eller tredje person?
 • Er fortelleren autoral eller personal?
 • Hvis fortelleren er personal: Hvilken karakter er det som forteller historien?
 • Er synsvinkelen intern, ekstern, eller skifter den mellom intern og ekstern?
 • Hvilken person eller hvilke personer ligger synsvinkelen hos?

Oppdrag 3: Skriv om!

Velg en sentral scene eller hendelse i romanen. Skriv den på nytt, men da sett gjennom øynene til en annen enn den opprinnelige fortelleren. Noen muligheter:

 • Er romanen din skrevet i første person, kan du bytte til ei tredjepersonsfortelling – og omvendt.
 • Du kan velge å gi leseren din tilgang til tankene til andre romankarakterer enn i originalteksten.
 • Du kan skildre karakterene konsekvent utenfra, slik at leseren din ikke får vite hva de tenker.

Del versjonen din med sidemannen. Forklar hva skiftet av forteller og/eller synsvinkel gjør med din opplevelse av scenen og personene.

Arkiver alt du har skrevet, i mappa di.

Oppdrag 4: Les ferdig romanen!

Du skal snart få noen flere oppdrag som krever at du har lest hele romanen. Er du lur, plukker du med deg noen gode sitater underveis i lesinga. Sitatene kan du seinere bruke som eksempler som underbygger din oppfatning av personer, miljø, konflikt, tema, skrivestil osv. Husk å notere også sidetall! Du må alltid kunne vise til hvilken side i boka du har henta sitatet fra.

CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 24.05.2019

Læringsressurser

Å skrive romananalyse