Hopp til innhold

Oppgave

Utkast til romananalyse

Dersom du har fulgt læringsstien om romananalyse, har du allerede skrevet flere små tekstbiter. Disse bitene kan du flette sammen til en fullstendig romananalyse. Her kommer et forslag til hvordan du kan lage et førsteutkast.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Klar – ferdig – skriv! Nå kan du sette sammen småtekstene du har skrevet underveis til et utkast, og da er du godt i gang med en skriftlig romananalyse.

Lag et førsteutkast

Vi tar utgangspunkt i denne skriveoppgava: “Skriv en analyse av romanen du har lest. Du skal peke på sider ved både form og innhold.”

Innledning

  • Her kan du bruke informasjonen fra førlesingsoppgava “Informasjon om romanen”.
  • Ei god innledning skal både informere og inspirere. Kanskje du kan flette inn noen av tankene du gjorde deg om hvorfor du valgte akkurat denne romanen? Hva var det som vakte nysgjerrigheten din?

Hoveddel

  • Det kan være lurt å innlede hoveddelen i en romananalyse med å si noe om handlinga i romanen. Her kan du derfor lime inn det korte handlingsreferatet du har laga, men nå erstatter du emojiene med ord.
  • Deretter limer du inn de fire tolkningspåstandene du har jobba med. Vurder rekkefølgen: Hvor passer det best å plassere avsnittet om temaet? Er det mulig å rangere tolkningspåstandene etter viktighet?

Avslutning

Oppsummer kort for leseren din:

  • Hva er det mest sentrale du har formidla?
  • Hvorfor er denne romanen en viktig tekst å lese?

Når du har pusla sammen de ulike tekstbitene, har du ei grovskisse til en romananalyse. Denne grovskissa kan du nå skrive om til et ferdig utkast.

Sist faglig oppdatert 02.06.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Å skrive romananalyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter