Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

Når du har arbeidet med denne læringsstien, kan du

  • skrive et handlingsreferat
  • reflektere over hva miljøskildringa forteller oss om samfunnet og stedene romankarakterene lever i
  • forklare sentrale begreper om personkarakteristikk og bruke dem i egen skriving om personkarakteristikk
  • identifisere forteller og synsvinkel i romanen og si noe om hvordan disse forfattervalga påvirker vår opplevelse av handling og personer
  • reflektere over tema(er) og budskap
  • redegjøre for kronologi, spenningskurve og framstillingsmåter i en roman
  • lage tolkningspåstander om en roman
  • bruke modaliteter som tegning, emoji og bilde for å uttrykke sider ved romanen
  • skrive en enkel romananalyse