Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Ja, vi elsker" som sammensatt tekst

I denne oppgaven skal dere lage en tegneserie eller ei digital fortelling av nasjonalsangen "Ja, vi elsker". Dette vil forhåpentligvis gjøre dere godt rusta til deretter å gå dypere inn i teksten. Til sist skal dere sammenlikne Bjørnsons tekst med Gro Dahles "Norge i fløtesaus"

Del 1: Kan du egentlig nasjonalsangen vår?

 1. Skriv ei gjenfortelling av nasjonalsangen med egne ord.

 2. Sammenlikn gjenfortellinga i grupper.

 3. Diskuter deretter i klassen: Hvor godt kjenner dere innholdet i sangen?

 4. Skriv opp alle momentene dere husker på tavla.

Del 2: Les, lytt og diskuter

Bjørnstjerne Bjørnson i finstasen og med stokk. Han står ute i naturen og ser rett på maleren. Maleri.

Les og lytt til sangen og diskuter disse spørsmålene i grupper:

 1. Hvor mye huska dere egentlig av sangen fra før?

 2. Hva vil dere si er de viktigste nasjonsbyggende motivene Bjørnstjerne Bjørnson bruker i sangen?

 3. Ranger forståelsen deres av innholdet i nasjonalsangen på en skala fra 1–10.

 4. Var det noe av teksten dere ikke forsto? Skriv i så fall ned et par momenter. Diskuter deretter i klassen hva disse delene av teksten kan bety.

Relatert innhold

Teksten til Ja, vi elsker er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, melodien av Rikard Nordraak. Den endelige versjonen var ferdig i 1868.

Del 3: Lag ei visuell framstilling av Bjørnsons tekst

Nå kan dere velge om dere vil lage en tegneserie eller ei digital fortelling av teksten til "Ja, vi elsker". Målet er å lage et kreativt produkt, men også å utforske teksten. For å lage illustrasjonene, må dere nemlig forstå hvilke historiske hendelser Bjørnson refererer til i teksten.

Et eksempel:

Slik går dere fram:

 1. Velg selv om dere vil jobbe aleine eller i par. "Dekonstruer" (ta for dere bit for bit) ei og ei strofe slik at dere finner ut hvilke historiske hendelser Bjørnstjerne Bjørnson refererer til i sangen.

 2. Lag deretter ei visuell framstilling av hendelsene. Dere velger om dere vil tegne for hånd, finne kjente malerier/illustrasjoner av hendelsene eller bruke et tegneprogram.

 3. Hvert bilde/illustrasjon skal ledsages av teksten til Bjørnstjerne Bjørnson.

Del 4: Vis fram og diskuter

 1. Vis fram fortellingene deres til hverandre og fortell hvilke valg dere gjorde underveis.

 2. Diskuter om igjen: "Hva vil dere si Bjørnstjerne Bjørnson først og fremst bruker som nasjonsbyggende motiver i sangen?"

 3. Ranger forståelsen din av innholdet i nasjonalsangen på en skala fra 1–10.

Del 5: Sammenlikn "Ja, vi elsker" med "Norge i fløtesaus"

Gro Dahle vant i 2002 en uhøytidelig konkurranse om å lage Norges nye nasjonalsang med teksten "Norge i fløtesaus". Det er ei omskriving av "Ja, vi elsker".

 1. Les gjennom sangen og skriv ned det du mener er tema og budskap i teksten. Sammenlikn deretter det du har skrevet med andre i klassen.

 2. Diskuter: Hvordan mener dere Gro Dahle framstiller Norge og nordmenn?

 3. Hvilke virkemidler bruker Gro Dahle i teksten?

Del 6: Kjærlighet og satire

Da Dahle vant konkurransen, skrev juryen i begrunnelsen at teksten er satirisk, men at den også viser kjærlighet til kongeriket Norge.

Aleine:

 1. Lag en tabell med to kolonner der det står "satire" som overskrift i den ene kolonnen og "kjærlighet til Norge" i den andre. Skriv deretter ned hva dere mener er satire, altså hvilke sider ved Norge og nordmenn Dahle gjør narr av i den ene kolonnen, og hvilke sider ved Norge og nordmenn hun viser kjærlighet for i den andre.

Diskuter i plenum:

 1. Hva mener dere er typisk norsk? Lag ei liste over både gode og dårlige egenskaper ved Norge og nordmenn.

 2. Når blir dere stolte over å være norske?

 3. Når blir dere flaue over å være norske?

 4. Hvordan hadde deres drømme-Norge sett ut?

Del 7: Tekst i kontekst

Diskuter i grupper:

Bjørnstjerne Bjørnsons tekst er høytidelig og søker til historia for å hylle Norge, mens Gro Dahles tekst er satirisk og har nok ikke som mål å hylle Norge og nordmenn. Hvordan kan konteksten forklare form og innhold i de to tekstene?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.06.2021

Læringsressurser

Romantikk 1800–1850