Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Wergeland og Welhaven

Les fagteksten Vi ere en nasjon, vi med. Søk også etter informasjon om Wergeland og Welhaven på Internett.
  1. Gi en karakteristikk av Henrik Wergeland. Hvem var han? Hva gjorde han?
  2. Vis eksempler på at Wergeland jobbet for nasjonsbygging og var en bidragsyter i det norske prosjektet.
  3. Vis eksempler på at Wergeland jobbet for folkeopplysning.
  4. Gi en karakteristikk av Johan Sebastian Welhaven. Hvem var han? Hva gjorde han?
  5. Hvilke synspunkter hadde Welhaven på Norge og "det norske"?
  6. Nevn eksempler på emner som Wergeland og Welhaven var uenige om.
  7. Hva menes med at Wergelands perspektiver på Norge og "det norske" vant? Er du enig i denne karakteristikken?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 04.02.2019

Læringsressurser

Romantikk 1800–1850