Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Wergeland og "Småguttenes nasjonalsang"

Henrik Wergeland er en sentral person i det norske prosjektet. Han deltok aktivt i debattene om norsk selvstendighet. Hvilken tilknytning skulle Norge ha til Danmark? Wergeland var for frihet både språklig, politisk og kulturelt.
Hvitveis og jentebein i sorte sko og hvite strømper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


En av de tekstene han er mest kjent for, er sangen de fleste norske barn tidlig lærer på skolen: "Vi ere en nasjon vi med" (eller "Småguttenes nasjonalsang"). Her hyller han Norge, nordmenn, norsk natur og norsk selvstendighet.

Les teksten Vi ere en nasjon, vi med (Småguttenes nasjonalsang) .

Jobb med følgende oppgaver:

 1. Hvilke trekk ved Norge og det norske er det Wergeland her hyller? Lag en oversikt der du begrunner med sitater fra teksten.
 2. Hva slags funksjon har naturen i diktet? Svar med å vise til eksempel.
 3. Les strofen nedenfor. Hvilke egenskaper ved Norge er det han trekker fram her?

  Jeg ikke vil for fremmed vår
  min norske vinter bytte,
  og fremmed slott ei nær forslår
  imot min faders hytte.
  Han sier han er der så fri.
  Det ei så nøye fatter vi,
  men noe godt er visst deri
  som verd er å beskytte.


 4. Hvordan kan du se at dette diktet er lagd for barn?
 5. Hvorfor tror du Wergeland lagde en nasjonalsang for barn (eller smågutter)?
 6. Hvordan er dette diktet nasjonsbyggende, mener du?

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Romantikk 1800–1850