Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk en utfordring eller konflikt

Utfordringer og konflikter preger både land og verden. Det er mange pågående konflikter rund omkring i verden. I tillegg har vi andre utfordringer vi må møte sammen som verdenssamfunn.
Et barn på krykker som har mistet et ben. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva skal du utforske?

Du skal utforske en selvvalgt konflikt eller utfordring i dagens samfunn. Jobb gjerne sammen i grupper på 2–3 elever. Deretter skal dere presentere det dere har funnet for klassen. Hvilken presentasjonsform dere ønsker å bruke, er opp til dere.

Når du skal velge hva du vil utforske, bør du tenke på om du vil fokusere på en væpnet konflikt eller en annen utfordring som Norge, andre land eller verden står overfor.

NB! Du må velge om du vil jobbe med oppgave 1 eller oppgave 2.

Oppgave 1: Utfordring

Velg en utfordring du mener er viktig i dagens samfunn. Utfordringer kan gjerne være knyttet til klimaproblemer og bærekraftig utvikling, fattigdom eller press på eller mangel på naturressurser.

Først kan det være lurt å formulere en problemstilling om det du ønsker å undersøke.

Før du begynner, bør du vurdere følgende:

  • Hva slags type utfordring skal du velge?
  • Skal du fokusere på en utfordring i Norge eller sammenlikne den samme utfordringen i Norge med tilstanden i andre land?
  • Skal det være en global utfordring med fokus på det internasjonale samfunnet?

Oppgave 2: Væpnet konflikt

Velg en væpnet konflikt som fortsatt pågår i dag eller nylig har pågått. Du kan gjerne bruke FNs oversikt og informasjon om konflikter som utgangspunkt.

Det kan være lurt å formulere en problemstilling om noe du er spesielt interessert i før du/dere begynner.

Punkter om konflikten dere bør ha med:

  • Er det en verdikonflikt eller interessekonflikt? Kanskje har konflikten elementer av begge?
  • Hva er bakgrunnen for konflikten? Bruk gjerne listen fra fagartikkelen under om bakgrunn for konflikter og kriger.
  • Hvilke parter står mot hverandre i konflikten? Og mottar disse partene støtte fra andre, for eksempel andre land?
  • Hvordan er tilstanden i landet og konflikten i dag?
  • Hvordan jobbes det med fredelige løsninger for konflikten?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 17.06.2020

Læringsressurser

Utfordringer og konflikter