Hopp til innhold

Fagstoff

Bakgrunn for konflikter og krig

Det er fremdeles mange konflikter og kriger rundt om i verden. Konflikter, enten de er lokale, regionale eller globale, kan ha flere typer årsaker. Her skal vi se eksempler på årsaker de kan ha.
Opprør i gatene i Libanon. Det er natt, lys kommer fra lyktestolper. Tåke etter tåregass. Noen mennesker i bakgrunnen løper, i forgrunnen ser vi menn som dekker til munn og nese. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange konflikter og kriger

Litt avhengig av hvordan man regner, så var det mange konflikter også i 2022. Heidelberg Institute i Tyskland har et konfliktbarometer der de målte 21 begrensede kriger og 21 kriger i 2022. Det var flere konflikter og flere drepte enn året før, blant annet på grunn av krigen i Ukraina.

Årsaker til konflikter

Årsakene til konflikter er ofte sammensatt av bakenforliggende og utløsende årsaker. En del årsaker er vanligere enn andre, og er i all hovedsak samme typer årsaker som til konflikter før i tiden også.

Her er noen eksempler:

Ressurser

Dette handler ofte om tilgang til, eller manglende tilgang til, naturressurser. Det kan også være andre økonomiske ressurser. Tilgang til naturressurser kan også sammenfalle blant annet med konflikter rundt landegrenser. Konflikter om naturressurser faller inn under interessekonflikter.

Opprørsgrupper trenger også tilgang til andre ressurser som våpen, rekrutter til soldater og også tilgang til allierte som kan gi støtte til kampen, både økonomisk og ideologisk.

Landegrenser

Endring av landegrenser har gjennom historien ofte ført til kriger og konflikter. Det kan være fordi noen har underlagt seg flere landområder, eller fordi man i etterkant av fredsoppgjør, kolonisering og avkolonisering har trukket nye grenser som ikke alle har vært fornøyd med. Landegrenser kan også bety en annen fordeling av nettopp naturressurser, eller at etniske grupper blir delt opp i flere land.

Ønske om selvstendighet og frigjøring

Historisk sett har dette handlet om frigjøring fra kolonimakter eller diktatur, men i dag kan det være separatister eller grupperinger i forskjellige land som ønsker en løsrivelse eller opprettelse av egen stat. Dette er gjerne basert på språk, religion eller kultur.

Et nylig eksempel her er Sør-Sudan, som ble skilt ut fra resten av Sudan i 2011 etter folkeavstemning. I dag er det borgerkrig i dette nye landet, da det ikke var like stor enighet i sør, med unntak av motstanden mot det Sudan de skilte seg ut fra. Les mer om konflikten i Sør-Sudan på FN-sambandet sine konfliktsider.

Opprør mot sittende styre

Opprør mot myndighetene i eget land er en vanlig årsak til konflikt. Noen ganger vil det lede til en væpnet konflikt. Mange av konfliktene de siste ti årene har ofte startet som opprør mot styresmaktene.

Oversiktsbilde over Tahrir-plassen om kvelden. Demonstranter er samlet. En sirkel av gatelys lyser opp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den arabiske våren startet med protester i Tunisia i januar 2011 og spredte seg til andre land i Midt-Østen og Nord-Afrika i løpet av 2011. Bakgrunnen for protestene var et ønske om endring av styresettet i landene. Dette var også de første opprørene som aktivt brukte sosiale medier. I noen av landene som fulgte opp med opprør, utviklet det seg til borgerkrig. I noen land ble opprørene slått ned fra myndighetenes side, mens noen få fikk til fredelige reformer. Du kan lese mer om den arabiske våren på FN-sambandet sine sider om konflikten.

Ekstremisme og radikalisering

Ekstreme miljøer ønsker store samfunnsendringer og er overbevist om at slike endringer ikke kan gjennomføres gjennom vanlige demokratiske midler, som demonstrasjoner og valg. De er dermed villige til å bruke vold eller trusler om vold for å nå sine mål. Ekstreme miljøer bruker gjerne terrorisme som virkemiddel.

Etniske motsetninger

Du har lest om at etniske motsetninger kan være et eksempel på en verdikonflikt. Ofte kan etnisitet være en drivkraft i stedet for en bakenforliggende årsak. Studier har vist at land med mange etniske grupper ikke nødvendigvis har større sjanse for borgerkrig, men kan brukes som argument og skape konflikt hvis noen grupper har dårligere kår økonomisk eller har forskjellig politisk makt.

Kilder

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 28.11.2023

Læringsressurser

Utfordringer og konflikter