Hopp til innhold

Kinesisk 1

Leksjon 3: Familie

Det kinesiske familieidealet har tradisjonelt sett vært en patriarkalsk storfamilie. Tradisjonelle verdier og forestillinger har imidlertid endret seg mye siden 1970-tallet.

Læringsressurser

Leksjon 3: Familie