Hopp til innhold

Kinesisk 1

Leksjon 16: Å bytte mobiltelefon

Mobilbruk og smarttelefonens innvirkning på miljøet er sentrale temaer i denne leksjonen. Miljøaspektet kan knyttes direkte til det tverrfaglige temaet «bærekraftig utvikling».

Læringsressurser

Leksjon 16: Å bytte mobiltelefon