Hopp til innhold

Kinesisk 1

Leksjon 13: Jeg er uenig med deg

Å kunne diskutere og legge frem sitt eget syn på forskjellige saker er en grunnleggende språklig ferdighet. Kritisk tenkning og respekt for andres meninger er evner som er direkte knyttet til det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap».

Læringsressurser

Leksjon 13: Jeg er uenig med deg