Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag en radiobulleteng

Det viktigste først er sentralt når du skal skrive og lese inn en radiobulleteng (timesnyheter).
Jente med hodetelefoner og grønn T-skjorte sitter foran en datamaskin og snakker i mikrofon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fallende viktighet er en nyttig skrivemodell og et relevant prinsipp når du skal lage en radiobulleteng. I en nyhetsmelding handler dette om at det viktigste kommer først, og så blir opplysningene gradvis mindre og mindre viktige.

Det viktigste skal komme først i nyhetssendingene, og nyhetsoppleserne har begrenset plass. De skal fylle en bulleteng så tett opp mot to minutter som mulig. Da må det nederste i nyhetsmeldingene kunne kuttes hvis det blir for lite tid i sendingen.

I denne oppgaven kan det være noen nye ord og begreper, og du kan lese en forklaring av disse begrepene lenger ned i denne saken ("Ordliste radiobulleteng"). Helt nederst finner du vurderingskriterier.

Oppgave: Lag radiobulleteng

Du skal lage timesnyheter for NRK (nasjonalt eller regionalt) eller P4-nyhetene. Lag en nyhetssending på to minutter.

Finn ut hva som er de viktigste nyhetssakene som pågår akkurat nå i dekningsområdet til kanalen din. Bruk to–tre nettaviser for å finne informasjon.

Velg deg neste hele klokkeslett og finn fem–sju nyhetsmeldinger som du skriver etter prinsippet om fallende viktighet til nyhetssendingen. Oppgi kilden til nyheten tidlig i hver nyhetsmelding. Hver nyhetsmelding skal bestå av cirka fem–sju setninger som er ganske korte.

Skriv intro og outro og topper til to av de viktigste nyhetene.

Lag en enkel jingle eller finn åpne lydressurser med creative commons-lisens. Det ligger ut en god del på freesound.org (bruk søkeordene "news" eller "jingle"). Du velger selv om du vil bruke underlag eller ikke.

Øv deg på innlesing, sjekk uttale på uvanlige etternavn eller stedsnavn om det er aktuelt i meldingene dine. Marker det viktigste ordet i hver setning og legg trykket der. Snakk veldig tydelig.

Prøv å treffe slik at radiobulletengen varer tett opp til to minutter.

Les inn og eksporter som mp3. Lagre med radiobulleteng og navnet ditt.

Deler i en radiobulleteng

INTRO/INN: Si tidspunkt og kanal.

TOPP 1: Ha en innledende overskrift på cirka en setning om en av hovedsakene.

TOPP 2: Ha en innledende overskrift på cirka en setning om en av hovedsakene.

NYHETSMELDINGER: nyhetsmelding 1, 2, 3, 4, 5 (6 og 7)

OUTRO/AVSLUTNING: Si kanal og navnet ditt.

Ordliste radiobulleteng

Bulleteng: En bulleteng er det samme som timesnyheter på radioen. Den presenterer de viktigste nyhetene og oppdateres før hver sending.

Fallende viktighet: Dette er en skrivemodell som brukes i nyhetsjournalistikk og i radiobulletenger. Det viktigste kommer først, og så blir det gradvis mindre og mindre viktige opplysninger. Denne modellen kalles også den omvendte trekanten og den omvendte pyramiden.

Intro: En intro er en kort introduksjon der du presenterer tidspunkt, kanal og at det er nyhetene.

Jingle: I starten og noen ganger i slutten av en radiobulleteng er det en jingle (kjenningsmelodi) som er musikk eller effektlyd med nyhetspuls. Noen ganger er det også tikkelyder.

Kilde: Når du finner og skriver nyhetsmeldinger, vil de normalt sett komme fra ulike kilder som NRK, VG og Dagbladet. Hvis du har hentet informasjon om en nyhetssak fra en kilde, er det viktig at det framkommer tidlig i nyhetsmeldingen. (Bruk formuleringer som "det skriver", "ifølge", "skriver" eller "melder" sammen med det som er kilden).

Lydsnutt: I en lydbulleteng kan dere godt ha en til to korte lydsnutter med korte svar og kommentarer fra personer som er relevante i de aktuelle nyhetssakene.

Nyhetsanker/nyhetsoppleser: Nyhetsankeren leser opp nyhetene. Det skjer vanligvis i et radiostudio. I noen nyhetshus skriver nyhetsoppleseren alle meldingene, i andre nyhetshus er det flere som skriver meldingene. Det er viktig at den som skal lese opp meldingene går over språk og tekst før det skal leses opp på lufta.

Topp/head: Dette er en kort introduksjon til de to viktigste nyhetssakene på om lag en setning. Den leses helt i starten før selve meldingene kommer.

Underlag: Underlag er svak musikk med nyhetspuls som ligger under hele nyhetsbulletengen. Mange leser opp nyheter uten underlag, mens litt mer ungdommelige radiokanaler har ofte underlag, som P3nyheter.

Ut/outro: Dette er avslutningen på nyhetene, si kanal og ditt navn. Er det noen få sekunder igjen av tida, kan du si til lytterne at de kan lese mer om nyhetene på nettsidene (si nettadressen til kanalen din).

Vurderingskriterier radiobulleteng


  • Bulletengen treffer tett opp mot to minutter.
  • Bulletengen har intro, topper, fem–sju meldinger og outro.
  • Miksing av lyd og lydnivåer er godt utført.
  • Prinsippet om fallende viktighet blir brukt.
  • Nyhetsoppleser oppgir kildene.
  • Passer nyhetsmeldinger til kanalens lytterområde?
  • Stemmebruk, tempo og utheving av ord er passende.


CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 04.02.2020

Læringsressurser

Innføring i lyd