Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stemmebruk og stemmeleie

Gutt som snakker og gjør opptak på mobil. Foto.

Oppgave 1

Stemmebruk: volum, tempo, klang

Øving 1

Tre personer begynner samtidig å telle til ti. Den ene bruker lys stemme, den andre vanlig stemme og den tredje mørk stemme. Bytt roller.

Øving 2

Tenk deg at du sier følgende til en forsamling på henholdsvis 10 personer, 30 personer og 100 personer. Tilpass stemmebruken:

"Vil forsamlingen være så snill å komme til ro!"

Øving 3

Gå sammen i talekor og gjengi regla nedenfor. Velg en dirigent som ved hjelp av gester dirigerer rytmen og variasjonen i stemmebruken fra svak til sterk lyd, fra hvisking til høy stemmebruk, fra langsom til rask uttale:

"Akka bakka bonka rakka hekla mekla sjong dong filli fjong issa bissa topp stopp"

Oppgave 2

Stemmeleie

Kommandér hunden

Du har en ulydig hund som ikke kommer når du roper. Hvordan vil du kommandere den på plass? Prøv forskjellige varianter.

Oppgave 3

Variér toneleie og stemmeklang.

Les hver av disse setningene høyt flere ganger:

Jeg er glad i deg.

Jeg hater deg.

Hvis du ikke lar meg fred, da går jeg.

Så vakre øyne du har.

Snart er det friminutt.

Prøv å uttrykke følgende følelser og holdninger gjennom stemmebruk og setningsmelodi:

  1. en spørrende holdning
  2. en konstaterende holdning
  3. en truende holdning
  4. glede
  5. forbauselse
  6. skuffelse
  7. forelskelse
  8. ironi
CC BY-NC-SASkrevet av Valgerd Mørch.
Sist faglig oppdatert 19.10.2017

Læringsressurser

Innføring i lyd