Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike typer lyd
  • vite forskjellen på ulike mikrofoner og kunne velge den riktige til ditt formål
  • kunne gjøre lydopptak med akseptabel kvalitet