Hopp til innhold

Fagstoff

Velg riktig mikrofon

Det finnes mange typer mikrofoner, så her gjelder det å velge rett! En mikrofon er gjerne tilpasset et spesielt bruksområde. Noen fanger opp lyden kun i et smalt område, andre tar med all lyd i et bredt lydområde.

Det finnes to hovedkategorier mikrofoner: dynamiske mikrofoner og kondensatormikrofoner. Dynamiske mikrofoner er ikke avhengig av egen strøm. Derfor er de godt egnet som reportasjemikrofoner. Kondensatormikrofoner er strømavhengige og brukes derfor gjerne i lydstudio.

En annen måte å dele inn mikrofoner på er etter hvordan de fanger opp lyden. Det kaller vi mikrofonkarakteristikk. Noen mikrofoner er veldig retningsorienterte og fanger opp lyden bare i et smalt område rett foran mikrofonen (shotgunkarakteristikk), mens andre kan fange opp lyden rundt hele seg (kulekarakteristikk).

Skisse som viser lydområdet for ulike mikrofoner. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Shotgunmikrofoner (halvkanon)

Retningsstyrt mikrofon. Foto.

Alle shotgunmikrofoner, eller «halvkanoner», er kondensatormikrofoner. Det innebærer at de er avhengige av strøm, og at de er følsomme for håndbevegelser, risting og vind. Derfor bør du alltid ha en zeppeliner på kanonen når du gjør opptak utendørs. Den er opphengt i gummi og beskytter mot vind, risting og håndbevegelser. Når vinden blåser på zeppelineren, kan du likevel få uling og sus på opptaket. For å unngå det må du pakke mikrofonen inn i pelstrekk.

Kulemikrofoner

Mikrofon. Foto.

Dersom du skal intervjue noen, og det er i orden at mikrofonen vises i bildet, kan du bruke en håndmikrofon. Denne typen mikrofon er mye brukt i nyhetsinnslag og gir helt fin lyd.

Håndmikrofonen er dynamisk og mindre følsom for støy som oppstår når du beveger hånden.

Myggmikrofonen

Myggmikrofonen passer bra på TV-intervju fordi den er så liten at den ikke ses. Den kan fint plasseres på skjorta eller kjolen. Dersom myggen har sender, kan intervjuobjektet også bevege seg fritt.

Lydopptaker påkoblet myggmikrofon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Gjert Meling, Stein Pettersen-Ervik, Jone Nikolai Nyborg og Dag Øverland.
Sist faglig oppdatert 24.10.2019

Læringsressurser

Innføring i lyd