Hopp til innhold

Fagstoff

Typer lyd

Vi tenker ikke alltid over det, men vi omgir oss med lyd hele tiden. Vi hører fugler som synger i skogen, mennesker som snakker, en lav dur fra kjøleskapet og musikk fra naboens lydanlegg. I denne fagartikkelen skal du lære mer om ulike typer lyd.
Person med lydsirkler rundt øret. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I tillegg til den lyden som finnes der vi bor og beveger oss, har vi den lyden som er laget og bearbeidet til et medieprodukt. Det kan være musikk, stemmen til en nyhetsreporter på radio, eller lyden av en film som ruller og går på fjernsynsskjermen. God lydkvalitet og bevisst bruk av lyd er helt avgjørende for om et medieprodukt blir bra eller dårlig.

Miljølyd

Miljølyd er den naturlige lyden som finnes på et bestemt sted. Noen av disse lydene hører vi godt, andre er vi så vant til at vi ikke tenker over at de er der. Eksempler på miljølyder er summingen fra et ventilasjonsanlegg, bølgeskvulp, eller surret av stemmer i kantina. Miljølyden er viktig for å gjenskape et autentisk opptak.

Tenkepause

Sitt helt stille i klasserommet i tre minutter og lytt til de lydene som omgir dere.

Skriv ned stikkord for alle de lydene dere hører.

Effektlyd

Effektlyd er enkeltlyder av kort varighet som tas opp for å brukes som en spesiell effekt i en lydproduksjon. Slike lyder blir ofte forsterket, slik at de høres ekstra tydelig. Eksempler er skritt som nærmer seg, en dør som lukkes, en kvist som knekkes, en klokke som tikker, eller en eksplosjon. Disse lydene er viktige når en skal lydlegge film, hørespill eller reklame.

Eksempel fra YouTube på en elevøvelse basert kun på effektlyder.

Monolog og dialog

Monolog er tale fra en person, for eksempel en nyhetsoppleser på radio. En rolig og behagelig stemme øker troverdigheten og interessen for det nyhetsoppleseren sier. Som i det virkelige livet er lyd avhengig av avstand. Når vi hører en stemme langt borte, er det ikke noe som angår oss. Hvis stemmen er veldig nær, blir det intimt. Dette benytter mange programledere i radio seg av.

For å skape intimitet må mikrofonen plasseres nesten inntil munnen slik at stemmen oppleves veldig nær og fyldig med mye bass. Det kalles nærhetseffekten (proximity effect). Når du skal gjøre slike opptak, må du passe på å ikke puste rett inn i mikrofonen. Det følger også sterke luftstrømmer med enkelte bokstaver, spesielt p og f. Vi bruker et såkalt pop-filter og skumgummi på mikrofonen for å redusere effekten av dette.

Dialog er den lyden som oppstår når to eller flere mennesker snakker sammen. Det er viktig å få så god kvalitet som mulig når man gjør opptak av dialog, slik at alle kan høre hva som blir sagt.

Musikk

Musikk brukes ofte i lydprodukter og brukes primært for å skape stemning og følelser. Ved større produksjoner blir musikken spesialskrevet for hele filmen eller lydproduktet og dermed tilpasset alle dramatiske endringer og situasjoner ned til minste detalj.

I skolesammenheng må en ofte nøye seg med musikk som ikke er spesialskrevet. Programmer som Apples GarageBand har ofte mange looper og lydfiler en kan bruke til dette. I tillegg kan en finne materiale med fri lisens på nettet.

CC BY-SASkrevet av Gjert Meling og Dag Øverland.
Sist faglig oppdatert 08.05.2018

Læringsressurser

Innføring i lyd