Hopp til innhold

Egenvurdering

Reklamer for hodetelefoner – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Reklamer for hodetelefoner.
Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fremragende

Kompetent

På vei

Radiospoten min viser at jeg forstår hva som kjennetegner arbeid med reklame.

Jeg forstår hva reklame er, men jeg får ikke vist det gjennom arbeidet med radiospoten.

Jeg er usikker på hva reklame er, og hva en radiospot er.

Jeg vet hva som kjennetegner sjangeren radiospot, og jeg har brukt disse sjangertrekkene i radiospoten min.

Jeg vet hva som kjennetegner sjangeren radiospot, men jeg har ikke lykkes helt med å lage en radiospot med slike sjangertrekk.

Jeg vet ikke helt hva som kjennetegner sjangeren radiospot, og jeg er usikker på om lydproduksjonen min oppfyller kravet til radiospot.

Jeg kjenner til de ulike lydtypene, og har brukt dem som virkemidler i radiospoten min.

Jeg kjenner noen typer lyd, og har brukt flere lydtyper i produksjonen min, men jeg har ikke tenkt så nøye gjennom hvorfor jeg har valgt nettopp disse.

Jeg har ikke satt meg inn i hvilke lydtyper som fins, og hvordan disse kan brukes.

Jeg kan gjøre enkle lydopptak, overføre opptaket til datamaskinen min, redigere råmaterialet og eksportere den ferdige radiospoten som .mp3-fil.

Jeg har hatt noen problemer med å gjennomføre enten opptak, overføring eller redigering, men til slutt klarte jeg å få radiospoten ferdig.

Jeg har hatt problemer med å gjennomføre opptak, overføring og/eller redigering, og klarte ikke å få til noen radiospot.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Innføring i lyd