Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ta kroppstemperaturen på storfe

I denne oppgaven skal du måle og dokumentere kroppstemperaturen på to kyr og to kalver.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alle dyr har en normaltemperatur. De ulike husdyra og selskapsdyra har ulik normaltemperatur. Dersom vi mistenker at et dyr er sjukt, bør vi alltid ta temperaturen.

Dersom temperaturen ligger over normalverdien, tyder dette på at dyret har feber og er sjuk. Dyret kan også ha en temperatur under normalverdien. Dette kan være bare en individuell forskjell, men det kan også tyde på at dyret er sjukt. Det er viktig å huske på at vi ikke kan stole på temperaturen alene for å bedømme allmenntilstanden til dyret, men at det må ses i sammenheng med andre sjukdomstegn (symptomer).

Vi kan ikke bedømme temperaturen til et dyr ved for eksempel å kjenne på snuta på en hund eller ørene på ei ku. Det er kun bruk av et termometer i endetarmen som gir et korrekt svar.

For de ulike aldersgruppene hos storfe er normaltemperaturen som følger:

Normal kroppstemperatur

Spekalv

38,5–40,5 grader

Ungdyr inntil ett år

38,5–40,0 grader

Storfe over ett år

38,0–39,2 grader

Hvordan gjør du det i praksis?

  • Ta fram termometeret og sjekk at det virker ved å trykke på knappen.
  • Skru det så av igjen ved å trykke på knappen på nytt.
  • Sett på et termometerovertrekk.
  • Løft halen godt til side, og før termometeret inn i endetarmen.

    • NB! Termometeret skal ikke føres inn med makt, men trykkes forsiktig inn. Når termometeret møter naturlig motstand, har man ført det langt nok inn, og det skal ikke føres lenger inn. Det er viktig at sølvtuppen på termometeret er innenfor endetarmsåpningen.
  • Skru på termometeret og hold det i ro fram til det piper eller displayet blinker (dette avhenger av hvilken type termometer du har). Det kan være lurt å måle to ganger.
  • Dokumenter kroppstemperaturen i dyrets journal.

Relatert innhold

Daglig helsesjekk er et nøkkelverktøy i drifta. Det gir bedre dyrevelferd, arbeidsmiljø og økonomi.

CC BY-SASkrevet av Hanne Amundsen.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Dyrehelse