Hopp til innhold

Fagstoff

Hygiene og smittebegrensing

Mikroorganismer er små, levende vesener som kan spre smittestoffer. Smitten kan spres via bakterier, virus og alger på hender, klær, fottøy, utstyr og lokaler. I dyreholdet kan du hindre smitte ved å ha smittesluse, og ved å ha godt reinhold og god hygiene.
Støvel som blir spylt med vannslange. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mikroorganismer

Mikroorganismer er små, levende vesener vi ikke kan se. De lever overalt og kan tilpasse seg ulike miljøer. De vanligste mikroorganismene er bakterier, sopp og virus.

Mikroorganismer er tilpasset ulike miljø. Noen liker høye temperaturer, andre liker lave. Noen trives med høy saltholdighet, andre trives når det er tørt, og noen liker høy pH.

De fleste mikroorganismer er ufarlige, men noen er sjukdomsframkallende. Disse er smittestoffer. De kan føre til sjukdom hos fisk, dyr og mennesker. Vi må hindre at disse kommer inn i oppdrettsanlegg, i hus til dyra eller i matvarer. Mikroorganismer som framkaller sjukdom, kalles patogene organismer.

Tre hovedregler for å bekjempe mikroorganismer er:

  • hold temperaturene lave (når det er mulig)

  • rydd og vask

  • senk pH (når det er mulig)

Bakterier

Mikroskopbilde av bakterier. Foto.

Bakterier er små organismer som består av éi celle. De formerer seg ved deling og kan dele seg hvert 20. minutt hvis miljøforholdene er gode. Bakterier er flinke til å beskytte seg selv. De produserer slim som legger seg i et beskyttende lag rundt cella. Dette kalles . Biofilmen gjør at bakteriene blir mindre påvirket av det ytre miljøet og kan formere seg trygt. Beskyttet under denne kan bakteriene leve i flere år.

Virus

Oransje kule med mange lilla strimler ut fra kula. Illustrasjon.

Virus er enda mindre enn bakterier. I praksis er et virus bare arvestoff i en kapsel, og det kan ikke formere seg på egen hånd. Kapselen fester seg til overflata på cellene og sprøyter arvestoffet inn i cella. Det gjør at cella blir omprogrammert til å produsere nye virus. Til sist sprekker cella, og virusene slipper ut. Virus har forskjellig utseende.

Alger

Grønn og blå kule med delvis overlappende ovale former på overflata. Elektronmikroskopbilde.

Mikroalger er blant de minste levende organismene i vann. De kalles også planteplankton. De fleste er helt ufarlige, men noen produserer gift. Planteplankton er viktige produsenter og er mat for både dyreplankton og blåskjell. Dermed er de starten på næringskjedene i havet og i ferskvann. Når daglengden øker om våren, når temperaturen øker og næringsstoffer virvles opp fra bunnen, får vi algeoppblomstring. Alger i store mengder kan irritere gjellene på fisken så det blir vanskeligere å puste.

Tiltak mot smittespredning

Levende og friske dyr og fisk har et immunforsvar som forsvarer dyret mot sjukdom og smitte. Hud og fordøyelsessystem uten sår hindrer mikroorganismer i å komme inn i kroppen.

Men beskyttelsen holder ikke når smittepresset blir for høyt. Det betyr at dersom det er mange nok av mikroorganismene, vil de forårsake sjukdom selv hos dyr som i utgangspunktet er friske. Det er derfor avgjørende å holde mengden smittestoffer nede.

Hvis det bryter ut sjukdom blant dyra eller fisken, vil veterinæren innføre tiltak for å hindre videre spredning av smitten. Slike situasjoner krever ekstra oppmerksomhet om hygiene.

Smittesluse

For å hindre at bakterier og virus kommer inn i anlegg og driftsbygninger, benytter vi mange steder smittesluser. Her tar vi av oss sko og yttertøy og skifter til arbeidstøy som bare benyttes inne på anlegget. Vi vasker og desinfiserer hendene. Besøkende får låne fottøy eller bruker skoovertrekk.

Rom som er delt i to ved at det står en benk på golvet. På den ene sida av benken henger det kjeledresser og det er muligheter for å vaske seg. På den andre sida er det et søppelstativ og ei hylle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Orden og reinhold

Støvel som spyles med vannslange over ei rist i golvet. Foto.

Ingen mikroorganismer kan leve dersom de ikke får næring. Fôrrester, ekskrementer, slim og annen skitt er mat for mikroorganismene. Godt reinhold er derfor viktig. Både utstyr, arbeidstøy og selve lokalene må vaskes jevnlig. God orden gjør det enklere å holde reint. Spyl eller skyll av den løse skitten med kaldt vann. Når dette er gjort, er det klart for å fjerne fast skitt og biofilm. Bruk gjerne en høytrykksspyler.

En person reingjør golvflate med høytrykksspyler. Foto.

For å løse opp biofilmen må vi bruke såpe. Vi skumlegger flatene og spyler det vekk med høytrykksspyler etter endt virketid. Nå har vi fjernet det som beskyttet bakteriene, og de kan fjernes. Når vi skal vaske store flater, er det viktig å bruke en skumlanse og ei såpe som skummer godt. Legg på nedenfra og opp, så ser du hvor du har jobbet. Det er viktig å bruke rett konsentrasjon og la såpa virke lenge nok.

Til sist sprøyter vi hele området med desinfeksjonsmiddel. Dette skal ikke spyles vekk, men virke til det tørker inn. Sollys på rein overflate er også en god desinfeksjon, men denne metoden skal brukes i tillegg til og ikke i stedet for godkjent middel.

Personlig hygiene

Personlig hygiene omfatter kroppsvask, hårstell, vask av hender og negler og reine klær. Det hjelper lite å vaske og desinfisere utstyr om vi går rundt og tar i ting med skitne hender. Det er ingen ting som overfører så mye smitte som skitne hender. Vi må vaske hendene når vi beveger oss fra ei avdeling til ei annen, og etter toalettbesøk. God personlig hygiene er ikke minst viktig ved behandling av råvarer, enten det er snakk om mjølk, fiskefilet eller mer bearbeidede produkter.

To hender vaskes med såpe og vann. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er forskjellen på reingjøring, desinfeksjon og sterilisering?

Reingjøring

Med reingjøring mener vi god vask med såpe og vann. Dette skal fjerne all fast skitt, fett og andre belegg. Reingjøring er første ledd i alt hygienearbeid, enten det er utstyr, klær eller hender som skal bli reine.

Desinfeksjon

Når vi desinfiserer, bruker vi fysiske eller kjemiske midler. Dette dreper mesteparten av mikroorganismene og reduserer vanligvis risikoen for smitteoverføring i tilstrekkelig grad.

Sterilisering

Noen arbeidsoperasjoner krever at utstyret er sterilt. Dette gjelder blant annet medisinsk utstyr som pinsetter og sprøyter. Sterilisering kan gjøres med varme, gass eller stråling. Utstyr som er sterilisert, må være pakket i tett emballasje slik at det ikke blir infisert av mikroorganismer i omgivelsene.

Oppgave

Hva kan du om hygiene og smitteavgrensing nå? Velg de riktige svarene eller påstandene.

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 20.09.2023

Læringsressurser

Dyrehelse