Hopp til innhold

Fagstoff

Smittesluser i dyrehold

Ei smittesluse skal forhindre at det kommer smitte enten inn i eller ut av dyreholdet. Det er ikke valgfritt om dyreholdet skal ha smittesluse eller ikke når du driver med næringsretta dyrehold.
Sluse med hygiene- og smittevernutstyr som vask, plastovertrekk til sko, kjeledresser og søppelpose. En benk på tvers av rommet skiller mellom rein og urein side. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Smittesluse for å hindre smittespredning

I forskriften om dyrehelse står det skrevet ned hvilke hygienekrav du som dyreholder må forholde deg til for å hindre smittespredning. Det er spesielt viktig med ei velfungerende smittesluse.

Ei smittesluse bidrar til

 • å fremme god dyrehelse – fordi det reduserer sjansen for smitte mellom dyr og dyrepopulasjoner
 • god folkehelse – fordi bedre dyrehelse bidrar til økt mattrygghet og mindre risiko for zoonoser
 • god dyrevelferd – fordi dyr som er friske, unngår smerte, stress og ubehag fra sjukdom

Det finnes nesten like mange forskjellige smittesluser som det finnes dyreanlegg. Men målet og funksjonen er det samme.

Hva består ei smittesluse av?

Ei smittesluse består av

 • en rein og en urein sone
 • et tydelig skille mellom rein og urein sone, ofte adskilt med en fysisk terskel/benk/matte/tape eller lignende.
 • knagger eller skap hvor du kan henge fra deg (ureine) klær og sko du ankom i
 • muligheter til å desinfisere hender og utstyr
 • en vask med såpe og varmt og kaldt vann. Den er gjerne plassert i tilknytning til skillet mellom rein og urein sone.
 • reine klær og sko som tilhører dyreholdet

Rein eller urein sone?

Det er viktig å huske på at den sonen vi kaller rein, vender inn mot dyrerommet, og sonen som kalles urein, vender ut mot omverdenen.

Med urein menes ikke her at du nødvendigvis ankommer dyreanlegget med møkkete klær. De kan gjerne være nyvasket, men kalles fortsatt ureine fordi det potensielt kan være smitte på dem, og de skal derfor ikke inn i dyrerommet.

Klær som du har skiftet til og som brukes inne i dyreholdet, kan noen ganger bli tilgriset og møkkete. Disse klærne kalles fortsatt reine klær fordi de kun er til bruk inne i dyrerommet og ikke har smitte utenfra på seg. Dersom det skulle være smitte i dyrerommet, vil du forhindre at dette kommer ut, ved å bruke smitteslusa når du forlater dyreholdet.

Husk at du alltid snakker med dyreholder før du benytter deg av ei smittesluse. Noen dyreholdere ønsker at du først dusjer og skifter absolutt alle klær, andre steder er det nok å ta på skoovertrekk og engangsdress.

For at ei smittesluse skal fungere, må den være utformet på en slik måte at du ikke kan dra med deg smitte inn eller ut, og den som bruker smitteslusa, må ha god opplæring og forståelse for hvordan den fungerer.

Hvordan gjør du det i praksis?

I urein sone

 1. Du ankommer alltid først urein sone. Se etter eventuelle oppslag eller informasjon på oppslagstavle eller vegg, som dyreholder ønsker at du skal lese før du benytter deg av smitteslusa.
 2. Gjør deg kjent med hvor du kan henge fra deg ytterklær og sko og eventuelt sette fra deg sekk eller annet utstyr.
 3. Avhengig av årstid bruker du mer eller mindre klær under arbeidstøyet. Dersom du ønsker mindre klær, henger du fra deg dette på en knagg eller i et skap.
 4. Vask hendene grundig med såpe og varmt vann. Tørk deg godt, og bruk håndsprit om dette er satt fram.

 5. Det er nå spesielt viktig at du ikke berører noe annet i urein sone. Dersom du må håndtere noe i urein sone, må du vaske hendene på nytt før du entrer den reine sonen.

 6. Gjør deg kjent med dyreholdets reine klær. Hvor i rein sone henger dress/frakk/engangsdress? Hvor står skoene?

Over i rein sone

Avhengig av utforminga som skiller urein og rein sone, må du nå gjøre deg noen tanker om hvordan du skal ta på deg de reine klærne uten at de kommer i kontakt med urein sone.

Dersom du skal ha på kjeledress og skillet består av en benk:

 1. Sett deg på benken og med beina plassert i urein sone.
 2. Ta tak i dressen og hold den innenfor rein sone.
 3. Før så det ene beinet over benken og direkte inn i dressen og ned i støvelen.
 4. Nå står du med en fot i urein sone og en fot i rein sone.
 5. Før så det andre beinet over benken og direkte ned i dressen og sett foten oppi støvelen. Du skal så langt det går unngå å tråkke med sokkelesten i rein sone da sokkene anses som ureine.
 6. Kle på deg resten av dressen. Dersom det er satt fram kaps, buff, hansker, munnbind eller lignende, kan du ta på deg dette.

Du er nå i rein sone med reine klær og har benyttet deg av smitteslusa på en korrekt måte. Du er klar for å entre dyrerommet.

Oppgave om smittesluse

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Hanne Amundsen og Randi Helene Tillung.
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Dyrehelse