Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk smittekjeden

I denne aktiviteten skal du lære om smittespredning og smittesporing. Hensikten er å forstå hvor viktig forebyggende smittevern er.
En mørk gjenstand avslører smittestoff ved hjelp av fluoriserende sporingspulver som lyser opp under UV-lys. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Forberedelser – lærer

Utstyr:

 • tusj
 • hansker
 • små beholdere (gjerne Eppendorf- eller PCR-rør)
 • fluoriserende pulver
 • UV-lampe
 • maisennamel
 • glyserol

Forberedelser:

Gjør klar små beholdere med maisennamel, én til hver elev. Én av beholderne inneholder, i stedet for maisennamel, fluoriserende pulver som fungerer som «smittestoff».

Når du deler ut de små beholderne, er det viktig at du vet hvem av elevene som er «smittekilden».

Under håndhilsingen er det viktig at du som lærer er tydelig med elevene, slik at dette foregår systematisk. Det er helt avgjørende for smittesporingen.

Smittespredning ved håndhilsing

 1. Alle får utdelt et nummer og en hanske hver. Tre hansken på høyre hånd, og skriv ditt nummer på håndbaken utenpå hansken.
 2. Alle får så utdelt en beholder med hvitt pulver. Drypp noen dråper glyserol i håndflaten på den hanskekledde hånden. Hell deretter ut innholdet fra beholderen i håndflaten, slik at du blander glyserol og pulver. Gni blandingen godt utover.
 3. Når læreren gir beskjed, er det tid for håndhilsing. Da skal du med et godt håndtrykk hilse på en av klassekameratene dine. Skriv ned hvilket nummer denne eleven har på sin hanske.
 4. Håndhilsingen utføres totalt tre ganger. Det vil si at du til sammen skal hilse på tre ulike medelever. Husk å notere ned nummeret til medelevene dine etter hvert håndtrykk. Du ender til slutt opp med en firesifret kode (utdelt nummer – første kontakt – andre kontakt – tredje kontakt) som angir hvem du har hilst på.
 5. Hvem er smittet? Sjekk hansken under UV-lys for å finne ut hvem som har blitt smittet. Det fluoriserende pulveret lyser under UV-lys og vil på den måten avsløre hvem som er mottakere av smittestoffet. Noter ned alle elevene som er blitt smittet, og hvilket nummer disse elevene har på hansken sin.

Aksjon smittesporing

 1. Lag en felles oversikt som viser hvilke elever som har håndhilst på hverandre, og hvem som har blitt smittet. Ta utgangspunkt i elevenes firesifrede kontaktkode.
 2. Elevene jobber videre i grupper og prøver å nøste seg tilbake til hvem som var bærer av smittestoffet, og som dermed spredde smitten til smittemottakerne. Bruk den felles oversikten over håndhilsingen til alle elevene i klassen.
 3. Drøft i fellesskap hvordan hver enkelt gruppe nøstet seg fram til smittekilden.

Smittespredning i et samfunnsperspektiv

En kvinne lager mat i en stekepanne. Stekepannen fylles med dødninghoder, noe som illustrerer at kvinnen er smittebærer av bakterien Salmonella typhi, som kan gi tyfoidfeber. Illustrasjon i svart-hvitt.

Les historien om Mary Mallon.

 1. Sett opp en smittekjede som beskriver smittespredningen i historien.
 2. Kunne spredningen av Salmonella typhi vært hindret på andre måter enn den som er beskrevet i historien?
 3. Hva vi kan lære av denne tragikomiske historien om smittespredning?

Kilde

Naturfag.no. (u.å). Illustrer en smittekjede. Hentet 3. oktober 2020 fra https://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=2259328

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 14.01.2022

Læringsressurser

Dyrehelse