Hopp til innhold

Fagstoff

Biosikkerhet, zoonoser og "Én helse"

Vi ser at dyrehelse og menneskehelse henger tett sammen. I de seinere år er det blitt vanlig å bruke begrepet "Én helse" (One World – One Health). Dette er et tverrfaglig begrep som skal bidra til å skape en helhetlig tilnærming til å bekjempe sykdom.
Advarselskilt med tegning av en gris med politilue og stopp-skilt og teksten "Adgang forbudt uten i samråd med eier". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alle må kjenne til farene ved smitte og bidra til å forebygge, dette gjelder enten du er veterinær, dyreeier, matprodusent, lege, forsker eller annet.

For oss som har ansvar for dyra, handler biosikkerhet også om økonomi. Blir dyret først sykt, er dette kostbart, og får vi spredning av sykdom til andre dyr og kanskje også til mennesker, kan det være kroken på døra for en bedrift. Husk at det alltid er bedre å forebygge enn å forsøke å bekjempe sykdom.

Biosikkerhet

Biosikkerhet er tiltak som hindrer introduksjon og spredning av smittsomme sjukdommer, fremmede arter og genmodifiserte organismer. Vi blir stadig flere mennesker og flere husdyr i verden, og vi frakter dyr, fôrprodukter og utstyr ofte og over lange avstander. Biosikkerhet i dyrehold er viktig, uansett størrelse på dyreholdet. Men jo flere dyr og flere mennesker som er på samme sted, jo større er risikoen for smittespredning.

Zoonose

Zoonoser er betegnelsen på sykdommer som sprer seg mellom dyr og mennesker. En zoonose kan være virus, bakterier, sopp eller parasitter. Dyr kan være bærere av en slik sykdom og smittsomme uten at de selv er syke.

Eksempler på zoonoser er harepest, som smitter fra gnagere, salmonella, som er en bakterie, og rabies, som kan smitte de fleste pattedyr, men det er mest vanlig at mennesker får det fra hundebitt. Pandemier starter nesten alltid med overføring av en mikrobe fra dyr til menneske. Faktisk kommer to tredjedeler av alle smittsomme sykdommer hos mennesker opprinnelig fra dyr.

Eksempel på biosikkerhetstiltak i din dyreavdeling

Klær

Det at vi skifter til egne klær når vi oppholder oss i dyreavdelinga (stall, fjøs, smådyravdeling og så videre), er et godt eksempel på biosikkerhetstiltak. Ha også gode rutiner for regelmessig klesvask. Bruk av hansker og munnbind kan være smart.

Smittesluse

I noen dyrehold må vi ha en sluse som alle må gå gjennom for å komme inn. I noen tilfeller er det nødvendig med desinfisering av sko og hender, slik at man er helt sikker på at det ikke blir med smitte inn i dyreholdet.

Plassering av dyr

Når nye dyr ankommer, bør de isoleres ei stund før de introduseres til resten av besetninga. Eventuelt kan de settes sammen med bare ett annet dyr. Etabler faste grupper av dyr som går sammen, og unngå kontakt mellom gruppene. Hvert dyr / hver gruppe bør ha tilgang til egen vannkilde, egen mat og eventuelt eget utstyr. Ha isolasjonsmuligheter i tilfelle et dyr blir sykt.

Fôring

Et godt råd er å kjøpe fôr fra en kjent produsent, gjerne lokalt. Fremmede arter, bakterier og lignende kan bli innført med fôret. Oppbevar fôret tørt og sikkert for mus og småfugler. Smågnagere og fugler er kjent for å kunne bringe med seg smitte. Avføring i fôr og vann til dyra kan føre til syke dyr.

Reising med dyr

Når du reiser med dyret, bør du sørge for å ha med egen mat og egne fat/bøtter som dyra spiser av. Unngå nærkontakt med andre dyr på stedene du besøker. Dette er særlig relevant for sports- og utstillingsdyr som fraktes mye rundt.

Begreper

Biosikkerhet er tiltak som forebygger spredning av smitte, fremmede arter og genmodifiserte organismer.

Zoonoser er sykdommer som smitter mellom dyr og menneske.

Én helse er ei tverrfaglig tilnærming til god helse. Ser dyrehelse og menneskehelse i sammenheng.

Diskusjonsoppgave

  1. Hvilke biosikkerhetstiltak har du på dyreavdelinga du er på? (For eksempel der du er i utplassering, eller på skolens dyreavdeling.)

  2. Har du forslag til å forbedre noen av tiltakene?

  3. Er det noen tiltak du tenker er unødvendige?

CC BY-SASkrevet av Bente Elisabeth Ryen.
Sist faglig oppdatert 23.05.2022

Læringsressurser

Dyrehelse