Hopp til innhold

Fagstoff

Utkjøring av tømmer

I dag foregår transporten av tømmer fra hogstplassen og fram til lunneplassen stort sett ved hjelp av lassbærer.
En lassbærer løfter flere tømmerstokker med snø på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lassbærer

Det er en krevende oppgave å transportere tømmeret fra hogstplassen og fram til lunneplassen. Bratt og ulendt terreng, bløte myrer og andre variasjoner i kjøreforholdene stiller ofte store krav til både utstyret og maskinføreren. I dag blir tømmeret kjørt ut med lassbærere, en spesialmaskin bygd for å transportere tømmeret fram til lunneplassen på hjul. Dette er viktig for å unngå at tømmeret blir tilgriset.

En lassbærer består av to hoveddeler: en framdel med førerplass og motor og en bakre del der tømmeret legges. På den bakre delen er det montert ei kran til på- og avlessing av tømmeret. Styringa av maskinen skjer i et ledd på midten. Framdel og bakre del kan også bevege seg sideveis uavhengig av hverandre. Det er nødvendig for å kunne ta seg fram i ulendt terreng. Lassbæreren kan ha åtte hjul, med boggi på både framdel og bakre del. Hjula er utstyrt med kjettinger eller belter for sikker kjøring og god framkomst.

Skal du bli en dyktig lassbærerfører, må du ha god opplæring. Spesielt krever håndtering av krana mye øving, helst på en trygg og sikker plass, før du kan begynne å kjøre ute i terrenget.

Andre metoder for utkjøring av tømmer

Traktor

Traktoren er fortsatt i bruk til utkjøring av tømmer, spesielt når det er mindre kvanta som skal transporteres. Traktor er aktuelt for gårdsskogeiere som hogger og kjører tømmer i egen skog.

En vinsj kan monteres bak på traktoren. Tømmeret vinsjes bort til traktoren, og traktoren sleper deretter tømmeret etter seg ut av skogen. Fordelen med denne metoden er at gårdbrukeren med noen tilpasninger av traktoren kan kjøre ut tømmer uten å investere mye i utstyr. Tømmeret kan kappes ute i skogen før det kjøres ut, eller på velteplassen.

En traktor med påmontert vinsj trekker en tømmerstokk. En person med verneutstyr står ved siden av. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Med en tømmerhenger til traktoren kan vi kjøre større lass ut av skogen om gangen. En annen fordel med denne metoden er at tømmeret ikke slepes langs bakken, og vi unngår at tømmeret blir forurenset av sand og jord. En tømmerhenger er en større investering enn en vinsj, men den er billigere enn en lassbærer. Dette utstyret kan også brukes hvis vi skal samle sammen kvist og hogstavfall som skal hogges opp til flis.

Krana på en tømmerhenger plukker opp to tømmerstokker i et hogstfelt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hesten

Traktoren ble tatt i bruk i skogbruket i 1950-åra. Før dette var hesten den viktigste trekkraften for transport av tømmer. Noen få har tømmerdrift med hest som en levevei, men dette er gjerne helt spesielle tømmerdrifter der maskiner av ulike årsaker ikke kan benyttes, eller der det er snakk om noen få trær som skal hogges, og det ikke er hensiktsmessig å benytte store maskiner. Noen bruker kjøring av tømmer eller ved som en aktivitet med hesten.

Skal du bruke hest til utkjøring av tømmer, krever det at du har en godt trent og veldressert hest. Hesten må være vant til å bevege seg i terreng, og du må kunne være trygg på hestens bevegelser, ellers kan det oppstå farlige situasjoner. Det er viktig å velge rett hesterase, og fjordingen og dølahesten er vanlige til tømmer- og vedkjøring.

Vanlige redskaper til slik kjøring er bøyledrag, støtting eller "bukk og geit". Underlaget avgjør hvilket redskap som kan brukes. Redskapet må være lett for hesten å trekke og enkelt for kjøreren å betjene ved på- og avlessing.

En fjording står klar til å trekke ut tømmer. Tre personer står bak ved siden av utstyret. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Kjell Ryland og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 28.06.2022

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren