Hopp til innhold

Forelesing og presentasjon

Tynning av skog

Når skogen når hogstklasse III, skal den tynnes for første gang. Furuskog må tynnes oftere enn granskog.

Sist faglig oppdatert 16.06.2017
Skrevet av Einar Holth Nilsen og Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter