Hopp til innhold

Fagstoff

Høydemåling

For å planlegge langsiktig kan det være nyttig å skaffe seg en oversikt over ressursene i skogen. Ved hjelp av noen enkle metoder kan vi finne ut høyden og diameteren på trær og ut fra det beregne volum på enkelttrær og bestand.

Høydemåling

Å drive med skogbruk innebærer å planlegge langsiktig. Da kan det være nyttig å skaffe seg en oversikt over ressursene i skogen. Ved hjelp av noen enkle metoder kan vi finne ut høyde og diameter på trær og ut fra det beregne volum på enkelttrær og bestand. Vi skal også se på hvordan vi kan finne alderen på stående trær, og hvordan vi enkelt kan beregne antall trær på et dekar. Ved hjelp av disse opplysningene kan vi finne boniteten og hogstklassen.

Vi kan måle høyde på ulike måter. Høydemålerkjeppen gir oss et raskt overslag, men det kan aldri bli helt nøyaktig. Ønsker vi mer nøyaktige målinger, kan vi bruke optiske eller laserbaserte høydemålere.

Suunto høydemåler

Rettvinklet trekant A B C med sidene a, b og c. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ønsker du en mer nøyaktig måling, er Suunto høydemåler et mye brukt instrument. Det er en trigonometrisk høydemåler med optisk avstandsmåling. Trigonometri kjenner du fra matematikken som forholdet mellom sidene i en rettvinkla trekant. Det er dette prinsippet Suunto høydemåler er basert på.

Høydemåler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Suunto høydemåler består av to avlesningsskalaer: en for 15 meters avstand til treet og en for 20 meter. Det betyr at du må måle deg ut nøyaktig 15 eller 20 meter fra treet. Dette kan du enklest gjøre ved hjelp av måleband. Skal du bruke den optiske avstandsmåleren, må du plassere en spesiell linjal med synlige avstandsmerker på treet som du avleser avstanden fra.

Vi tar utgangspunkt i skalaen til venstre for 20 meter. Da må du først måle deg 20 meter fra treet. Når du nå ser inn i øyelinsa til Suuntoen, ser du en todelt skala (1:20 og 1:15) og en strek i midten. Du skal nå bruke skalaen på venstre side for 20 meter. Det er viktig at du har begge øynene åpne samtidig. På flat mark kan du lese av høyden direkte. Det gjør du først ved å sikte mot toppen av treet. Når den horisontale streken i midten tangerer toppen på treet, kan du lese av verdien. Deretter sikter du mot rota og leser av tallet du får der. Selv om denne verdien er negativ, skal du plusse den med den andre. De to verdiene du nå får til sammen, er lik høyden på treet.

Det lønner seg å øve på denne metoden når du står på noenlunde flat mark. Står du derimot høyere eller lavere enn det som regnes som stubbeavskjær, må du korrigere med å lese av mot stubbeavskjæret for så å legge til eller trekke fra avlesningen mot toppen.

Strekmann holder en høydemåler for å måle høyden av et tre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Undersøk

Mål høyden på trær ved å bruke høydemålerkjeppen, Suunto og høydemålingsfunksjonen på appen fra iSkogen. Sammenlign resultatene.

Huskelappen

Skaff deg oversikt over ressursene i skogen ved å

  • finne høyde og diameter på trær

  • beregne volum på trær

  • beregne volum på bestand

CC BY-SASkrevet av Vigdis Jonsen.
Sist faglig oppdatert 13.03.2018

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren