Hopp til innhold

Oppgave

Skogbrukstiltak

Skogbrukeren pleier og steller skogen gjennom et skogbestands liv. Denne oppgaven handler om de ulike tiltaka vi gjør i skogen.

Hogstmaskin i skogen på vinterstid. Foto.

Hogstmaskin i arbeid

Sist faglig oppdatert 25.09.2019
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter