Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øving: tilvenning til beite

I denne øvinga skal du forberede hesten til fôret på beite, og du skal sjekke beitet.
To hester som går på ei grønn eng. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tilvenning til gras

Om tre uker skal hesten din slippes på beite. Siden overgangen til en grasbasert diett kan gi noen hester problemer, må du planlegge en god overgang for hesten. Lag en tabell som viser hvor lenge hesten skal få tilgang til gras per dag i denne perioden fram til beiteslipp.

Sjekk beitet

Det er viktig å sikre at beitet både er trygt og at det dekker hestens behov for mat, drikke og ly. I denne øvinga skal du sjekke beitet til hesten.

  • Er beitet stort nok?

  • Er alle gjerder sikre?

  • Sjekk vanntilgang og mulighet for ly.

  • Inspiser vegetasjonen. Finnes det godt gras? Hva er godt gras? Finnes det uønskede plantearter?

  • Finnes det noen andre potensielle farer på området? Hvordan skal hesten eventuelt sikres mot disse?

Relatert innhold

Om sommeren har vi i Norge rikelige mengder med grønt, friskt gras. Dette er sunt og godt for hesten.

Her kan du lese om hva eng er, og hvorfor vi dyrker eng. Beite og slått påvirker kulturlandskapet, og det har endret seg gjennom tidene.

CC BY-SASkrevet av Bente Ryen.
Sist faglig oppdatert 14.12.2021

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i hestefaget