Hopp til innhold

Fagstoff

Ferdsel med hest i trafikken

Å ferdes med hest i trafikken er risikofylt og krever både hestekunnskap og kjennskap til lover og regler.
Hest og rytter langs en vei. Bak kommer en bil i fart. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å ferdes med hest i trafikken krever både hestekunnskap og kjennskap til lover og regler. Det finnes ingen aldersgrense for å ri hest. Det anbefales likevel at unge som ferdes med hest langs trafikkert vei, er minimum 16 år, eller ferdes sammen med eldre ryttere. Hest som ris eller kjøres, er omfattet av trafikkregler på lik linje med andre kjøretøy i trafikken.

Viktig å huske når du ferdes med hest i trafikken:

 • Anbefalt aldersgrense er 16 år.
 • Hester er flokk- og fluktdyr.
 • Vær våken og pass på.
 • Ri en hest som passer ditt ferdighetsnivå.
 • Ri/kjør i rekke langs vei.
 • Følg vegtrafikkloven.
 • Ri/kjør/lei hest i veibanen, på høyre side.
 • Ikke bruk mobiltelefon mens du rir.
 • Sørg for å være synlig.
 • Signaliser tydelig hvor du skal.
 • Følg ellers trafikkregler som andre kjørende.

Hestekunnskap i trafikken

Hestens naturlige atferd er preget av at den er et flokkdyr og et byttedyr. Som byttedyr kan den bli stresset og forsøke å flykte hvis noe virker skremmende. For eksempel kan hesten oppleve en plastpose som rører seg i grøftekanten, som et rovdyr som er ute etter å ta den. Hester reagerer dessuten lett på høye eller brå lyder. Om noe beveger seg enten rett foran eller rett bak hesten, kan også dette skremme hesten. Dette er hestens blindsoner, hvor den ikke kan se. Hestens reaksjoner er ikke alltid like lett å forutse. Hvordan hester reagerer, er også litt individuelt ut ifra lynne og hvor godt trent hesten er. Det er en fordel å ri eller kjøre godt skolerte hester hvis du selv ikke har så mye hesteerfaring. Vær alltid oppmerksom når du ferdes med hest i trafikken. Ha kort nok tøyle til å kunne stoppe hesten umiddelbart om den skulle reagere på noe.

Flokkinstinktet gjør at hestene foretrekker å bevege seg sammen med andre hester. Langs trafikkert vei bør vi ri eller kjøre i rekke etter hverandre. Det bør være en erfaren hest og rytter/kusk forrest og bakerst i rekka. Er rekka lang, bør vi dele den opp slik at biler får mulighet til å kjøre forbi. Skal rekka krysse en vei, er det viktig at vi rir tett og at hele rekka krysser samlet. Hvis en hest blir igjen på motsatt side av en vei, kan den bli urolig fordi den vil være med flokken, og det kan skape farlige situasjoner.

Lov om vegtrafikk og ferdsel med hest i trafikken

Lov om vegtrafikk betrakter hesten som et kjøretøy i trafikken, på lik linje med for eksempel en bil. Dette gjelder uansett om du kjører, rir eller leier hesten. Du må derfor oppholde seg i veibanen og følge trafikkreglene på samme måte som når du kjører bil.

Du kan ikke ri på fortau og motorvei

Det er forbudt å ri eller kjøre på gang- og sykkelvei om ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. Noen steder i landet praktiseres ikke denne loven så strengt. Om du av sikkerhetsmessige hensyn velger å ferdes med hest på gang- og sykkelveier, må du ta spesielt hensyn til andre som ferdes der. Det er viktig at gående og syklende føler seg trygge. Det er også forbudt å ferdes med hest på motorvei.

Synlighet

Når du ferdes langs vei, er det viktig å være godt synlig fra alle kanter. Ha refleks både foran og bak på hesten og på rytteren. Kjører du vogn, skal du ha røde trekanter med spissen opp bak på vogna. Dette viser andre trafikanter at de nærmer seg et saktegående kjøretøy. Du kan, men må ikke, ha lys på vogna. Hvis du velger å ha det, skal du ha røde lys bak og hvite foran. Om vinteren, fra 14. oktober til 14. april, skal hester foran vogn og slede bære bjelle. Dette er en gammel skikk som fortsatt står skrevet i lovverket. Grunnen er at andre trafikanter skal høre at hesten nærmer seg når det er snøføre og hovene ikke lager lyd.

Tre bilder om viser hest med refleksdekken og refleksbånd foran og på beina og rytter med jakke med refleksbånd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Signaler

Siden vi ikke har lyssignaler på hest, må vi bruke hendene for å signalisere hvor vi skal. Ei hånd ut til venstre signaliserer at du skal til venstre. Å holde opp flat hånd signaliserer stopp. Tar du hånda flat opp og ned, betyr det "senk farten".

I denne presentasjonen ser du tegnene vi bruker i trafikken:

Vikeplikt

Du har vikeplikt for alle kjøretøy som kommer fra høyre. Du har også vikeplikt når du kommer fra gårdsvei eller sidevei og skal inn på en større vei som har forkjørsrett. Du har dessuten vikeplikt for gående i gangfelt og ellers på fortau.

Bruk av mobiltelefon

Det er forbudt å bruke mobiltelefon når du rir eller kjører hest i trafikken. Ta likevel med mobiltelefonen på tur med hest. Telefonen er god å ha for å tilkalle hjelp om noe skulle skje. Husk å slå av lyden og oppbevar telefonen i ei lukket lomme.

Om du skulle komme først til ulykkessted, ring 113!

Alle har plikt til å hjelpe om de ankommer et ulykkessted. Dette gjelder også om du er ute med hest. Få oversikt, sikre ulykkesstedet, tilkalle hjelp, drive førstehjelp. Hvis du har mistanke om at noen er skadet, skal du ringe 113 så raskt som mulig. Sett telefonen på høyttaler. De som svarer, vil guide deg gjennom hva du skal gjøre, og hjelpe deg med avgjørelser underveis. De vil også gjennom samtalen med deg kunne avgjøre om situasjonen krever at det sendes ut ambulanse og eventuelt andre nødetater. Eksempler på ulykker du kan komme ut for, er at du eller en venn faller av hesten, at dere kommer over en bevisstløs person på tur, eller om dere er involvert i eller kommer først til en trafikkulykke.

Refleksjonsoppgaver

 1. Hva synes du om at man ikke har lov å leie, kjøre eller ri hest på gang- og sykkelsti?
 2. Er det greit å høre på musikk i øretelefon når man rir?
 3. Hva gjør du om en venn du rir på tur med, faller av hesten og tydelig er skadet?
 4. Har det noe å si hvordan man oppfører seg overfor andre trafikanter? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Bente Elisabeth Ryen.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i hestefaget