Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Regneoppgave – innkjøp av grovfôr

Øv deg på å tenke økonomi når du handler inn fôr til stallen.
Hester går utendørs og spiser grovfôr. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du arbeider på en stall med 10 hester. Hver hest får i gjennomsnitt 12 kg høyensilasje per døgn. Du får i oppgave å handle inn rundballer for den delen av året hestene ikke står på beite. I dette tilfellet er det snakk om perioden fra 15. august til 15. juni.

Oppgave 1. Regn ut antall rundballer

Du finner en forhandler som mener hans rundballer veier omtrent 600 kg per balle i år. Hvor mange rundballer trenger du?

Oppgave 2. Regn ut kostnaden for fôret

Bonden tar 4 kr per kg for høyensilasjen. Hvor mye kommer fôret til å koste?

Oppgave 3. Hvor mye dyrere under fôrkrise?

Året etter er det tørke og fôrkrise. Forhandleren sier han likevel kan levere deg fôret, gitt at du betaler 8 kr per kg. Hvor mye mer vil det koste per hest, per måned? 

Utregning oppgave 1 og 2

Oppgave 1. Antall rundballer
Først må vi finne ut hvor mange kg fôr vi trenger. Vi må multiplisere gjennomsnittlig antall kg høy per hest og per dag (kg/hest/d) med antall hester og med antall dager.

12 kg/hest/d·10 hest· 30 d·9 =32 400 kg

Ved å bruke benevninga "kg/hest/d", kan vi bruke benevninga "hest" på antall hester og "d" på antall dager (døgn) og se at svaret kommer ut i kg. (Hvorfor gjør det det?)

Så må vi finne ut hvor mange rundballer på 600 kg vi trenger for å komme opp i 32 400 kg. Det gjør vi ved å dividere tallene på hverandre. Benevninga på rundballevekta skriver vi som "kg/rundballe" fordi det er 600 kg per rundballe.

32 400 kg600 kg/rundballe=54 rundballe

Du må kjøpe 54 rundballer.

Oppgave 2. Fôrkostnad

Her må vi multiplisere prisen per kg (kr/kg) med antall kg vi skal kjøpe.

4 kg· 32 400 kr/kg=129 600 kr

Prisen for grovfôret blir 129 600 kr

CC BY-SASkrevet av Bente Elisabeth Ryen.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i hestefaget