Hopp til innhold

Fagstoff

Vedlikehold av hesteanlegg

Arbeidet i en stall består av mer enn bare arbeid med dyra. Både utstyr, bygninger og uteanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold. I arbeidet med daglige rutiner på et hesteanlegg er det viktig å sette av tid til vedlikehold.
Kvinne tørker av en drikkeautomat. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ved å ta vare på anlegg og utstyr øker du sikkerheten for alle som ferdes der, og vi får en triveligere arbeidsplass for både mennesker og hester. Du vil dessuten spare penger, fordi investeringer vil vare lenger. Mindre innkjøp av nye ting fører også til mindre belastning på klima og miljø.

Godt vedlikehold fører til

 • bedre økonomi
 • bærekraftighet
 • god HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Viktige stikkord:

 • Sett av nok tid til vedlikehold av bygninger og utstyr.
 • Ha en vedlikeholdsplan.
 • Ferdigheter som å kunne snekre, male, sy og gjøre andre reparasjoner er nyttig.
 • Tilkall hjelp om det er noe du ikke kan gjøre selv.

Vedlikeholdsplan

Det er lurt å ha en plan, for eksempel en kalender eller et årshjul, der vi sikrer at vi har jevnlig tilsyn og vedlikehold på alle deler av anlegget. Vedlikehold kan bestå av at du rengjør og kontrollerer, skifter ut eller pusser opp om det er deler som er slitt.

Eksempler på områder som trenger jevnlig vedlikehold:

 • ridebanebunner
 • drikkekar og kraner
 • sluk og avløp
 • takrenner og dreneringsgrøfter
 • gjerder (noen hester gnager på tre, isolatorer går i stykker, strømtråd kan bli slakk eller slitt)
 • treningsutstyr (saltøy, seler, dekken, vogner og så videre)
 • tekniske installasjoner (skrittemaskin, kompostkvern og lignende)
 • hindermateriell
 • brannvarslings- og slokkingsutstyr
 • ventilasjon i bygninger
 • maling på bygninger
 • dekke på gårdsplass og i luftegårder (grus, asfalt, gras eller lignende)
 • gjødselhåndtering
 • stoffkartotek (dette skal omfatte de helsefarlige stoffene som til enhver tid håndteres i virksomheten)
 • stallapotek

Hesteanlegg

Trykk på symbolene på bildet og finn ut hva slags bygninger og innretninger det er på dette hesteanlegget.

Hvem utfører vedlikeholdsarbeidet?

Noen av vedlikeholdsoppgavene kan alle bidra med, mens andre krever mer spesialisert arbeidskraft. Må du leie inn hjelp til vedlikeholdsarbeid, er dette mer kostbart enn om du kunne gjennomført det selv. Ferdigheter som å kunne håndtere verktøy, male og sy og gjøre andre former for reparasjoner kommer derfor godt med om du ønsker å jobbe på et hesteanlegg.

Refleksjonsoppgave

 1. Hvorfor er vedlikehold av hesteanlegg viktig?
 2. Hvordan kan vedlikeholdet være bærekraftig?
 3. Hvordan kan godt vedlikehold bidra til bedre folkehelse?
 4. Hva tror du kan gå galt hvis vedlikeholdet på hesteanlegget ikke utføres over en lengre periode?
 5. Gi eksempler på når du ville kontaktet noen andre for å få hjelp til en vedlikeholdsoppgave. Hvem ville du kontaktet, og hvorfor?

Fordypningsoppgave

Lag en kalender eller et årshjul som viser fordelinga av vedlikeholdsoppgaver gjennom et helt år for et hesteanlegg. Dette kan enten være et hesteanlegg du kjenner, eller en drømmestall.

Relatert innhold

Det finnes ei godkjenningsordning for hestebedrifter. Det kalles Bransjestandard hest. Her forteller Øystein Bakken fra Norsk Hestesenter om ordninga.

CC BY-SASkrevet av Bente Elisabeth Ryen.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i hestefaget