Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Valg av åpen programvarelisens

I disse oppgavene skal du vurdere åpne lisensvarianter og vurdere hvilke du vil bruke i forskjellige situasjoner.
En ung person ser tankefullt på en dataskjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For disse oppgavene vil du trenge informasjon om lisenstypene som er vanligst å bruke for kode og dataprogrammer. Github.inc drifter nettsiden choosealicense.com, her finnes informasjon som er nyttig når du skal velge lisens. Vi anbefaler også at du leser artikkelen Åpne lisenser for programmering (ndla.no) før du starter med oppgavene.

Oppgaver

 1. Gjør søk og finn hvilke ti åpne lisenstyper som er mest brukt i dag.

 2. Hvilke av de ti lisenstypene fra forrige oppgave kan kombineres med kommersialisering?

 3. De fleste lisenser har en ansvarsfraskrivelse (disclaimer) til slutt i lisensbetingelsene. Hvorfor tror du dette er nødvendig?

 4. Er det mulig å lage sin egen lisens? Hva er eventuelt fordelene og ulempene ved å gjøre det?

 5. Mange lisenser krever at lisensen videreføres når det er lagd kopier og modifiserte utgaver, eller når deler av kode inkluderes i andre prosjekter. Hvorfor er dette viktig for åpne lisenser?

 6. Lisenser finnes i mange varianter, under er lisensen CDL v0.2 gjengitt. Hvilke krav ligger i denne?

Lisenskriterier for CDL v0.2

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>

All rights reserved.

Chicken Dance License v0.2

http://supertunaman.com/cdl/

Redistribution and use in source and binary forms, with

or without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 3. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

 4. An entity wishing to redistribute in binary form or include this software in their product without redistribution of this software's source code with the product must also submit to these conditions where applicable:

  • For every thousand (1000) units distributed, at least half of the employees or persons affiliated with the product must listen to the "Der Ententanz" (AKA "The Chicken Dance") as composed by Werner Thomas for no less than two (2) minutes

  • For every twenty-thousand (20000) units distributed, one (1) or more persons affiliated with the entity must be recorded performing the full Chicken Dance, in an original video at the entity's own expense, and a video encoded in OGG Theora format or a format and codec specified by <OWNER>, at least three (3) minutes in length, must be submitted to <OWNER>, provided <OWNER>'s contact information. Any and all copyrights to this video must be transfered to <ORGANIZATION>. The dance featured in the video must be based upon the instructions on how to perform the Chicken Dance that you should have received with this software.

  • Any employee or person affiliated with the product must be prohibited from saying the word "gazorninplat" in public at all times, as long as distribution of the product continues.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. <ORGANIZATION> ACCEPTS NO LIABILITY FOR ANY INJURIES OR EXPENSES SUSTAINED IN THE ACT OF FULFILLING ANY OF THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS, ACCIDENTAL OR OTHERWISE.

Caseoppgaver

 1. Videoavspilleren VLC er et åpent kildekodeprosjekt. En av medelevene dine, Alex, har tatt utgangspunkt i denne kildekoden og gjort en rekke modifikasjoner til koden.

  Står Alex fritt til å velge lisens for sin versjon av VLC når denne skal distribueres? Hvilken lisens må hun eventuelt bruke?

 2. Nikola har gjennom det siste året kodet et spill helt fra grunnen av og ønsker å gjøre prosjektet sitt mest mulig tilgjengelig og fritt for andre utviklere. Lisensene MIT (X11) og GNU GLPv3 er de mest aktuelle. Hvilken av disse vil du anbefale?

 3. Theodor holder på med et større prosjekt med kode fra flere kilder i tillegg til det arbeidet han selv har lagt ned. Koden som er brukt, var av GLPv3 og MIT (X11). Hvilken lisens må sluttproduktet ha?

 4. Jin har lagd et program fra grunnen av. Maskinkodeversjonen av programmet er gjort tilgjengelig gratis fra Jins nettside. Jin har definert prosjektet som åpen kildekode, men har ikke delt kildekoden åpent fra nettsiden sin, bare maskinkodeversjonen. Vil du regne dette som åpen kildekode?


CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Rettigheter og lisenser