Hopp til innhold

Fagstoff

Åpne lisenser for programmering

Det er utviklet en rekke åpne lisenser for bruk til kode og programvare. Du bør velge riktig lisens for å sikre rettighetene dine, og at koden eller programvaren har de beste forutsetningene til å lykkes.
Et neonskilt med skriften "Open 24 H R S" henger i vinduet på en kafé. Det er kveld og ingen mennesker hverken utenfor eller i kaféen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Åpen lisens og åpen kildekode (open source) er overlappende begreper. De viser til lisenser som gir allmenheten innsyn i et programs kildekode og rett til å lage og distribuere kopier av koden, gjøre forandringer i koden og distribuere den forandrede versjonen. Det er vanlig at informasjon om opphaver og lisens må følge med koden. Et prosjekt som bruker kode utgitt under åpen lisens, må ofte også selv utgis under åpen lisens. De fleste åpne lisenser tillater at koden brukes for å tjene penger (kommersiell bruk).

Det finnes en rekke åpne lisenser med forskjellige betingelser. Noen av lisensene kan kombineres, andre kan ikke det.

Klassifisering

Gitt til allmenheten (public domain)

Åpen lisens (permissive license)

Beskyttet
åpen lisens (copyleft)

Ikke-kommersiell
åpen lisens

Kort
beskrivelse

Opphaver har gitt åndsverket til allmenheten. Det er ingen krav eller restriksjoner til andres bruk av åndsverket.

Åpen lisens som ikke hindrer andre fra å bruke deler eller hele koden i prosjekt under en annen lisens

Åpen lisens som er beskyttet mot at andre utgir deler av koden eller hele koden under en annen lisens

Åpen lisens som ikke tillater kommersialisering

Eksempel på lisenser

PD og CC0

MIT X11, BSD og Apache 2.0

GLPv2 og GLPv3

AFPL og JRL

Hvis du skal bruke åpne lisenser, er det viktig at du setter deg inn i de mest vanlige lisensene.

MIT-lisens (X11)

MIT (X11) er en mye brukt lisens som har sitt opphav fra Massachusetts Institute of Technology. Lisensbetingelsene er kort og enkelt skrevet. Lisensen gir rett til å bruke, kopiere, modifisere, kombinere, publisere, distribuere og selge programvaren.

MIT (X11) krever at lisensinformasjon skal følge koden den gjelder, men tillater at koden inngår som del i større prosjekter som bruker annen lisens, også lukkede og proprietære lisenser. MIT X11 beskytter dermed ikke åndsverket eller opphaver veldig sterkt. Derfor kalles den en "permissive" lisens.

MIT-lisensbetingelser (X11)

The MIT License (MIT)

Copyright (c) <ÅR> <NAVN OPPHAVER>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

GNU General Public License 2 og 3

GNU GPLv2 og den nyere GPLv3 er to mye brukte lisenser fra GNU-prosjektet, som håndteres av Free Software Foundation (FSF). Lisensene gir sterkere beskyttelse enn MIT X11, både for opphaver og for selve verket lisensen gjelder.

Hvis kode med GPLv2 eller GPLv3 brukes i andre prosjekter, er disse prosjektene pålagt å også utgi under denne lisensen. Dette sikrer at kodens lisens ikke kan forandres. Det kan skape utfordringer hvis et prosjekt har kode hentet fra forskjellige kilder med ulike åpne lisenser som utgangspunkt.

Filer

BSD-lisens

Berkeley Software Distribution (BSD) utviklet først lisens for bruk med BSD sitt UNIX-lignende operativsystem i 1990. Etter hvert har flere lisenser blitt utviklet for å dekke bredere behov. BSD-lisensene har blitt lagd med forskjellig antall klausuler (nummererte regler) og identifiseres ofte ut fra antallet.

  • BSD-4-Clause – BSD License

  • BSD-3-Clause – Modified BSD License

  • BSD-2-Clause – FreeBSD License

  • BSD-0-Clause – Free Public License 1.0.0

Lisensene har forskjellige betingelser, men alle er ansett som veldig åpne og gir ikke like mye beskyttelse som GPLv2 eller GPLv3.

Modifiserte lisensbetingelser BSD (tre klausuler)

Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Kilde

Permissive software license. (2021, 17. desember). I Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Permissive_software_license

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Rettigheter og lisenser