Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegg og vurder egen og andres kommunikasjon

Hva må du tenke på når du skal planlegge kommunikasjon? Og hvordan vurderer du din egen og andres kommunikasjon?
Ung, smilende kvinne presenterer noe. I bakgrunnen er en annen kvinne framme ved ei tavle med ei bok. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ha en plan

Du har fått mye kunnskap om kommunikasjon i dette faget, og forhåpentlig har du også fått øvd deg på ulike typer kommunikasjon. Hvordan kan du bruke denne kompetansen når du selv skal kommunisere muntlig, skriftlig og visuelt?

Mye kommunikativ kompetanse er ubevisst og blir brukt spontant i ulike kommunikasjonssituasjoner. Men ved å planlegge kan du likevel bli enda bedre til å kommunisere. Da blir du bevisst på ulike sider ved kommunikasjonen som gjør at du kan tilpasse form og innhold i budskapet ditt til den bestemte situasjonen.

Kartlegg ulike faktorer ved den bestemte situasjonen, og planlegg kommunikasjonen deretter:

 • Hva er formålet med kommunikasjonen?

 • Hvem er publikummet ditt?

 • Hva ønsker du at publikummet ditt skal sitte igjen med av kunnskap, inntrykk eller følelser?

 • Hvilke behov og innstillinger som du må ta hensyn til, har publikum i denne situasjonen?

 • Hvilke muligheter og begrensninger ligger i de fysiske rammene for kommunikasjonen? Utstyr, rom, lyd, lys, sitteplasser, støy og så videre.

 • Hvordan bør du utforme budskapet ditt for å nå fram med det til dette publikummet i denne situasjonen?

Bruk kartlegginga og all kunnskapen din om kommunikasjon til å lage en plan for hva du skal kommunisere, og hvordan du skal kommunisere dette.

Tips: Kanskje kan det være nyttig å lese disse ressursene:

Kvinne med pc og hevet pekefinger. På tvers av bildet er det tre symboler: tommel bortover, tommel opp og tommel ned. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du lærer av å vurdere deg selv og andre

Det er ikke alltid alt går etter planen. Da er det fint å huske på at du lærer veldig mye av å gjøre feil, hvis du bare reflekterer over hva som gikk galt, og hvorfor det ikke gikk som planlagt.

Det er også mye å lære av å vurdere andres kommunikasjon. Derfor er det nyttig å legge inn både egenvurdering og hverandrevurdering i etterkant av en oppgave med et kommunikasjonsoppdrag, slik som en presentasjon er.

Tips til egenvurdering

Du kan bruke punktene fra planlegginga som et utgangspunkt for å evaluere hvordan det gikk. Dette er nyttige erfaringer som du kan ta med deg i forarbeidet neste gang du skal planlegge kommunikasjonen din.

 • Stemte det du hadde tenkt på forhånd om situasjonen og publikummet ditt?

 • Hvor godt lyktes du med å tilpasse kommunikasjonen din til dem?

 • Oppstod det faktorer ved situasjonen som du ikke hadde tenkt på?

Hvis noe gikk skikkelig galt, er det viktig å spørre hvordan du kan lære å gjøre det du ikke fikk til denne gangen.

 • Hva manglet du? Var det noe du ikke visste om publikum?

 • Bommet du på tonen som ville passet for målgruppa di?

 • Kanskje du kan bruke en annen strategi som passer bedre neste gang?

Tips til hverandrevurdering

Mottakerne i den aktuelle kommunikasjonssituasjonen er de som kan svare best på om du lykkes med å kommunisere. Hverandrevurdering i klassen bør være en naturlig del av vurderinga av et kommunikasjonsoppdrag, slik at dere kan sjekke med hverandre hvordan dere forstår hverandres kommunikasjon.

 • Ble formålet med kommunikasjonen innfridd?

 • Satt publikum igjen med det du ønsket av kunnskap, inntrykk eller følelser?

 • Fikk de med seg innholdet du ville formidle?

Hverandrevurdering kan godt ha form av dialog. Dere kan bruke de samme tipsene som for egenvurdering som utgangspunkt for vurdering av hverandres kommunikasjon. Gå igjennom punktene og spørsmålene sammen, da får dere svar med perspektiver fra både avsender og mottaker.

Det er viktig å få tilbakemeldinger på ting som ikke fungerer, men vær konstruktiv i kritikken. Det betyr at dere må formidle kritikken på en måte som ikke handler om personen, men om kommunikasjonen deres, og at det er ting de kan gjøre noe med.

Vit at vi legger mye mer vekt på negative tilbakemeldinger enn positive, derfor er det viktig å komme med mange flere positive enn negative tilbakemeldinger. Se etter hva som fungerte bra, før dere melder tilbake om det dere ikke forstod i det hele tatt. Dere bør også unngå å bruke "du" i tilbakemeldingene. Ikke si "du var litt kjedelig", men si heller at "innholdet var litt kjedelig".

Vær så konkrete i tilbakemeldingene som mulig. Ikke si "presentasjonen din var skikkelig fin", si heller "bildebruken i presentasjonen var veldig god, fordi bildene illustrerte det du snakket om, samtidig som de hadde en helhetlig stil". Husk også på å være like detaljert når dere beskriver det som er positivt, som når dere beskriver det som er negativt.

Tenk over / diskuter

Hvilke av tipsene i denne artikkelen synes du virker mest nyttige?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 28.04.2022

Læringsressurser

Bruke kilder, teori og metode