Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forbered deg til skriftlig eksamen KK2

Få overblikk over tema, tekster, teorier og analyseverktøy før eksamen. Da stiller du godt forberedt!

Del 1: Få overblikk over tema og tekster

På den obligatoriske forberedelsesdagen på skolen får du en samling tekster av ulike sjangre og formater. Disse kommer til å danne grunnlaget for oppgavene du får på selve eksamensdagen. Du får også oppgitt et overordnet tema.

Se på eksempelsettet i Udir:

Revidert eksempeloppgave i SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2 etter LK20 (krever passord)

Noter og bruk gjerne et tankekart når du jobber med oppgavene under:

 1. Diskuter eller skriv ned noen stikkord om tanker du har om det overordnede temaet.

 2. Hva kan du kople temaet til av det du har lært i faget i år?

 3. Gjør et nettsøk på temaet og se etter hva slags perspektiver på temaet som kommer opp da.

Del 2: Få overblikk over teorier og analyseverktøy

Hvilke teorier og analyseverktøy kan brukes til å tolke og beskrive tekstene i forberedelsedelen?

Jobb i par eller aleine:

Gå raskt gjennom de ulike emnene bak lenkene i artiklene under. Det er analyseverktøy og teoretiske perspektiver som kan brukes i arbeidet med tekster:

Skumles overskrifter og mellomtitler og ta notater med utgangspunkt i disse. Når forberedelsesdagen kommer, kan det være til hjelp at du allerede har gått gjennom ulike teorier og analyseverktøy og tenkt over hva de kan brukes til!

Flere tips:

Det kan være lurt å lage et tankekart med et overblikk over de ulike teoriene og analyseverktøyene, så slipper du å ha det i hodet på eksamensdagen. Da har du mer enn nok annet å bruke hjernekapasiteten til!

Del 3: Finn relevante begreper

Nå har du fått et overblikk over ulike teorier og analyseverktøy og kan begynne å gå inn på enkeltbegrepene. Igjen – det kan være lurt å bruke et tankekart for å få oversikten.

 1. Noter ned de begrepene du først peker ut som fruktbare i arbeidet med tekstene i forberedelsesdelen – gjerne med temaet for eksamen i sentrum (innenfor og utenfor).

 2. Jobb i par eller alene. Bruk begrepskortene i denne oppgaveressursen om begreper om tekst, kultur og kommunikasjon og klikk deg gjennom begrepene.

  Stopp for hvert femte begrep og spør: Kan ett eller flere av dem brukes til å beskrive og tolke tekstene?

  Kan begrepet brukes til å si noe om temaet og innholdet? Om formen? Om den kulturelle konteksten? Om språket? Om visuelle virkemidler? Eller om plattformen eller mediet som teksten er i?

 3. Bruk oversikten under til å gjøre strukturerte notater, eller fyll ut tankekartet du laget. Når eksamensdagen kommer, vil det være til stor hjelp at du allerede har gått gjennom alle begrepene og tenkt over hva de kan brukes til!

Filer

Del 4: Forbered deg på en sammenliknende analyse

Et kompetansemål i KK2 handler om å gjøre en sammenliknende analyse av to eller flere tekster, og dette handler også en av oppgavene i eksempelsettet fra Udir om.

Velg deg to tekster fra forberedelsedelen eller finn en selvvalgt tekst du mener er interessant å se opp mot en av forberedelsestekstene.

Poenget med en sammenliknende analyse er at tekstene kan belyse ulike perspektiver på et tema og ulike måter å kommunisere og formidle et innhold på. I en sammenliknende analyse er det derfor interessant å se på tekstene med tanke på

 • tema og motiv

 • språklige, litterære, retoriske og estetiske virkemidler

 • form og struktur

 • avsender og mottaker

 • situasjonskontekst

 • kulturkontekst

 • medium og plattform

Tips!

Et VENN-diagram kan være en fin måte å sammenlikne tekstene på:

 • Tegn opp to sirkler som overlapper hverandre slik som i illustrasjonen under – én sirkel for hver av tekstene.

 • Les tekstene grundig og sammenlikn dem ved hjelp av lista over.

 • Hva er temaene og motivene i de to tekstene? Noter det som er spesielt for den enkelte teksten i sirkelen og eventuelle likheter der sirkelen overlapper.

Slik jobber du deg gjennom hele lista. På denne måten får du jobbet grundig med innholdet i tekstene, samtidig som du får en oversikt over forskjeller og likheter.

Venndiagram. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 25.01.2023

Læringsressurser

Bruke kilder, teori og metode