Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal gjøre deg i stand til å forstå utfordringene vi står overfor, og gi deg verktøy, slik at du kan bidra til å løse dem. Miljø, økonomi og sosiale forhold knyttes sammen i problemstillinger som handler om blant annet klima, forbruk og teknologi.

Forbruksvalg

Forbruket vårt er en viktig del av bærekraftig utvikling. Når vi vet hvordan forbruket vårt påvirker miljø, sosiale forhold og økonomi, kan vi bli i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst.

5 caser