Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal gjøre deg i stand til å forstå utfordringene vi står overfor, og gi deg verktøy, slik at du kan bidra til å løse dem. Miljø, økonomi og sosiale forhold knyttes sammen i problemstillinger som handler om blant annet klima, forbruk og teknologi.

Miljø og ressurser

De begrensede ressursene på jorda er grunnlaget for den globale økonomien og de moderne livene vi lever. Ressurser og økosystemer må forvaltes bærekraftig og rettferdig – både med tanke på oss som bor på jorda nå og de som kommer etter oss.

3 caser