Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bløff med statistikk!

Nå skal du selv bløffe med statistikk. I denne statistikk-manipulatoren kan du vri og vrenge på tall, akser, stolper og linjer til det blir slik du vil.

I oppgavene under skal du manipulere diagrammet for å få fram budskapet ditt. Det er lettest å jobbe med statistikk-manipulatoren i fullskjerm-visning.

Slik bruker du statistikk-manipulatoren
 • Endre rekkevidde på x- og y-akse: Du kan bestemme hvor x- og y-aksen skal starte og slutte ved å dra i sliderene.

 • Ta bort verdier på y-aksen: I disse eksemplene er det årstall på y-aksen. I tabellen kan du ta bort enkelte år for å "pynte" på det du skal presentere.

 • Ta bort dataserier: I datasettet "BNP per innbygger" er det flere land. Du kan velge hvilke av disse landene som skal vises ved velge dem bort i tabellen.

 • Endre diagramtype: Du kan velge om diagrammet skal vises som linje eller stolpe.

 • Bytte datasett: Du kan her velge mellom to forhåndsdefinerte datasett ved å trykke på rullegardinmenyen oppe til venstre.

 • Egendefinerte datasett: Hvis du ønsker, kan du laste opp dine egne datasett og jobbe med helt andre tall ved å klikke på "Importer data". Her finner du en oppskrift på hvordan dette gjøres.

1. Arbeidsledighet

For å løse denne oppgaven må du vite i hvilke perioder Høyre og Arbeiderpartiet satt med regjeringsmakten. Her er en oversikt:

Arbeiderpartiet har hatt regjeringsmakt i følgende perioder: 1973–1981, 1986–1989, 1990–1997, 2000–2001, 2005–2013.

Høyre har hatt regjeringsmakt i følgende perioder: 1981–1986, 1989–1990, 2001–2005 og 2013–2021.

I periodene 1972–1973 og 1997–2000 satt verken Høyre eller Arbeiderpartiet i regjering.

 • Ta utgangspunkt i datasettet som viser arbeidsledighet.

 • Velg om du vil representere Høyre eller Arbeiderpartiet.

 • Manipuler diagrammet og finn en måte å fremstille tallene på som setter ditt parti i et godt lys, eller som setter din politiske motstander i et dårlig lys.

 • Når du er fornøyd, kan du laste ned bilde av diagrammet ditt.

 • Presenter resultatene for hverandre i grupper eller felles i klassen.

2. Var Norge et av Europas fattigste land i 1911?

I nyttårstaleen sin 1. januar 2011 sa daværende statsminister Jens Stoltenberg blant annet følgende:

I 1911 var vi et fattig jordbrukssamfunn som mange flyttet fra. I 2011 er vi et rikt, moderne samfunn som mange vil flytte til. (...) For en reise våre eldste har vært med på! De ble født inn i en ung nasjon som var blant de fattigste i Europa.

Denne talen fikk sterk kritikk på grunn av påstander som kommer fram i dette utdraget.

 • Ta utgangspunkt i datasettet som viser BNP per innbygger.

 • Finn en framstilling av disse tallene som viser på tydeligst mulig måte at Stoltenberg har feil i én eller flere av påstandene sine.

 • Når du er fornøyd, kan du laste ned bilde av diagrammet ditt.

 • Finn en framstilling av tallene som kan støtte én eller flere av Stoltenbergs påstander.

 • Når du er fornøyd, kan du laste ned bilde av diagrammet ditt.

 • Presenter resultatene for hverandre i grupper eller felles i klassen.

 • Diskuter: Hva er rett og hva er galt med Stoltenbergs påstander i nyttårstalen?

3. Diskuter: Hvor går grensen?

Når man skal presentere statistikk, må man ta noen valg. Hva slags visuell fremstilling får fram tallene på best måte? Hvilke tall er relevante å ta med?

Hvor går grensen for hva som er god formidling av statistikk? Når blir det ren manipulering og forvrengning av virkeligheten? Diskuter i klassen. Prøv å komme fram til noen enkle kjøreregler for god bruk og presentasjon av statistikk.

Kilder

Stoltenberg, J., Statsministerens nyttårstale 2011. https://www.nrk.no/norge/statsministerens-nyttarstale-2011-1.7446005

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 14.04.2021

Læringsressurser

Bløff med statistikk