Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Utslippene går ned"

I 2019 publiserte Høyre et innlegg om klimagassutslipp i sosiale medier. Det ble bråk.
Linjediagram som viser utviklingen i klimagassutslipp i 2012, 2013, 2017 og 2018. Linja synker. Facebook-innlegg fra Høyre med tittelen "Utslippene går ned". Grafikk.

Oppgave 1

Les overskriften, se raskt på linjediagrammet over og diskuter:

  • Hva er Høyres budskap med denne fremstillingen av klimastatistikk?

Oppgave 2

Det ble mye oppstyr rundt denne fremstillingen i kommentarfelt og media. Studer tallene og måten de er lagt frem på.

  1. Hvorfor er det brukt rød og blå farge, tror du?
  2. Hva tror du Høyre ble kritisert for?

Oppgave 3

Under ser du to andre måter å fremstille utviklingen på (figur 1 og 2). Sammenlikn med Høyres presentasjon over.

  1. Hva er forskjellene på de tre ulike fremstillingene?
  2. Hvilken mener du gir den mest riktige fremstillingen?

Figur 1

Figur 2

Oppgave 4

Høyre lar tidsaksen begynne i 2012. Den rødgrønne regjeringen med Jens Stoltenberg som statsminister satt fra 2005 til 2013. Hvis vi trekker tidsaksen tilbake til 2005, ser grafen slik ut (se figur 3).

  • Hva kan være grunnen til at man i Høyres Facebook-innlegg lot tidsaksen starte nettopp på 2012?

Figur 3

Oppgave 5

Høyres påstand er at klimagassutslippene går ned med Høyre i regjering. Du har her sett at grafen de brukte var trikset med og pyntet på.

  1. Nå som du har sett et litt større bilde, vil du si at påstanden er direkte feil, upresis, misvisende eller helt riktig? Begrunn svaret.
  2. Hvilke aktører i samfunnet tror du kan ha interesse av å bløffe med statistikk? Tror du partiet Høyre er noe verre enn andre?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 21.02.2020

Læringsressurser

Bløff med statistikk