Hopp til innhold

Historie (PB)

  Kilder, historiebevissthet og sammenhenger

  Hvilke utforskende metoder har vi i historiefaget, og hvilke ulike kilder kan vi bruke? Du skal her få lære mer om kilder og kildebruk, men også om ulike historiske forklaringer, historiesyn og perspektiver.

  Historiesyn og bruk av historien

  Historiske perioder og hendelser har vært brukt på ulike måter opp gjennom historien. Kan historien utnyttes, og hvordan? Hvordan blir vi påvirket av historiesynet til historikerne? Og ser vi i for stor grad på historien med dagens briller? Dette er spørsmål vi skal jobbe med her.

  Læringsressurser

  Historiesyn og bruk av historien